Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L
2900-LZ-HSZP/Z-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawiony zostanie zarys pradziejów ziem polskich od czasów prahistorycznych po wczesne średniowiecze. Omówione zostaną także podstawowe metody badań archeologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-HSZP/L-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest dziejom osadnictwa i zmian kulturowych na ziemiach polskich, od epoki paleolitu po początek wczesnego średniowiecza. Celem wykładu jest również wprowadzenie studentów w metodologię badań, w tym zapoznanie ich z możliwościami i ograniczeniami interpretacji źródeł archeologicznych, będących podstawą wiedzy o pradziejach.

Wymagania wstępne:|

Podstawowa wiedza o historii Polski

Strona przedmiotu
2900-LZ-HS-C1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-HS-C2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Ćwiczenia przez dwa semestry obejmują całość historii starożytnej Grecji i Rzymu od Homera do schyłkowej epoki Cesarstwa Rzymskiego. Celem ich jest zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł do dziejów antyku i prezentacja wszystkich ich kategorii (źródła literackie, historiograficzne, inskrypcje, ikonografia, numizmatyka, papirusy, dane archeologiczne) oraz metod pracy z nimi. Studenci w trakcie zajęć nabywają umiejętność krytyki źródła i samodzielnej pracy źródłowej. Ćwiczenia kształtują też inne umiejętności warsztatowe: poszukiwania bibliograficzne,. kwerenda źródłowa do określonego problemu, sporządzanie notatek źródłowych, praca z literaturą naukową.

Strona przedmiotu
2900-LZ-LAC1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 32 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Są to zajęcia, których celem jest (poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych (o średnim stopniu trudności) zarówno literackich, jak i źródłowych potrzebnych w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-LAC2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 28 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Lektorat - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Są to zajęcia, których celem jest (poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych (o średnim stopniu trudności) zarówno literackich, jak i źródłowych potrzebnych w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-OPW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Objazd - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania formalne:

Strój dostosowany do pogody i odpowiedni do zwiedzania obiektów sakralnych.

Założenia wstępne:

Zajęcia odbywają się w terenie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wartością źródłową przestrzeni miejskiej i obiektów zabytkowych w pracy historyka oraz podstawami interpretacji tych źródeł, a także podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji; analiza oglądanych źródel w grupie; swobodna dyskusja.

Strona przedmiotu
2900-LZ-POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot POWI prezentuje działanie praw chroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe informuje słuchacza, jakie ma możliwości jako właściciel prawa do intelektualnej własności oraz dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Szczególna uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- elementów prawa pracy,

- ochrony przeciwpożarowej

- udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku,

- zagadnień dotyczących promieniotwórczego pierwiastka radonu,

- ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
2900-LZ-TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
2900-LZ-WPCS-E brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WBHK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WPPU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WPHST-PRAC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WHHSIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dziejów Rzymu od założenia Miasta do upadku Cesarstwa.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)