Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka pisania - wszystkie przedmioty (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L 2024
3007-S1A3AI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykorzystanie w praktyce i krytyczne rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury zarówno literackich, jaki i (audio)wizualnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i angażują osoby studiujące w wypracowywanie narzędzi analitycznych oraz proces intermedialnej i transmedialnej interpretacji wybranych tekstów kultury.

Strona przedmiotu
3007-S1A3EK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia składają się z dwóch komponentów: prezentacji zagadnień teoretycznych z zakresu tekstologii i edytorstwa oraz i analizy przykładów ich praktycznej realizacji.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ET-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji przede wszytkim lub wyłącznie w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ET-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ES brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu będziemy zajmować się z teoretycznymi podstawami etyki słowa oraz różnymi rodzajami nieetycznych zachowań komunikacyjnych (jak na przykład agresja językowa, zabiegi o charakterze redukującym, inwektywy). Student pozna także podstawowe zalecenia budowania relacji z odbiorcą zgodnie z zasadami etyki słowa. Będzie nas interesować mowa niewykluczająca wobec grup mniejszościowych: kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób czarnoskórych, seniorów itp.

Strona przedmiotu
3007-S1A1FK
Filozofia kultury XX wieku (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1B1FP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą doskonalenia sztuki wystąpień i prezentowania, szczególnie w odniesieniu do tekstów literackich (własnych lub cudzych). Nacisk kładziemy na przećwiczenie różnych form i gatunków wystąpień publicznych, na skuteczną performatykę, a także na rozwój kompetencji w zakresie emisji i higieny głosu.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przyjrzymy się wybranym gatunkom medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk nowych, nietypowych lub intensywnie ewoluujących. Obserwacja będzie połączona z refleksją nad językiem nowych mediów i jego rolą w kreowaniu rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z zagadnieniami związanymi z literaturą popularną / masową: źródłami, przemianami topiki i form gatunkowych, istotnymi zjawiskami współczesnymi. Kolejne spotkania poświęcone są gatunkom i konwencjom literackim – w odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, polskich i obcych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i dziecięcego. Podejmowane zagadnienia będą rozpatrywane m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, socjologiczno-rynkowym. Ćwiczenia umożliwiają także dyskusję nad innymi niż stricte literackie tekstami kultury popularnej, traktowanymi jako znaczący kontekst, takimi jak seriale, filmy, komiksy itd. Po kolejnych blokach zajęciowych przewidziane są warsztaty pisarskie, podczas których omawiane będą teksty pisane przez osoby uczestniczące w zajęciach, mające realizować założenia określonych odmian gatunkowych literatury popularnej / masowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A1K-03 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi słuchaczy - przyjmujących perspektywę odbiorców tekstu - na wagę rozwiązań graficznych, współwystępujących z tym tekstem.

Strona przedmiotu
3007-S1B1GK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby studiujące podejmują próbę wykorzystania we własnych tekstach pisanych omawianych konwencji gatunkowych (i ich komponentów), a przede wszystkim ich twórczego i eksperymentalnego zastosowania.

Dr Skowera

Celem zajęć jest prezentacja konwencji gatunkowych charakterystycznych dla lit. popularnej i ich przekształceń w czasie. Zajęcia mają również za zadanie zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami, które wyrosły na gruncie interakcji z nowymi mediami.

Prof. Klejnocki

Celem zajęć jest prezentacja różnych konwencji gatunkowych XIX, XX i XXI wieku oraz ich przekształceń. Studenci zapoznają się ze zjawiskiem „zagłady i przemian gatunków” w lit. wysokoartystycznej oraz towarzyszącej temu refleksji teoretycznej, a następnie omawiają przemiany funkcji gatunków w literaturze najnowszej. Analizowane są (również pod względem retorycznym) gatunki poetyckie, rozwijające się zarówno dzięki sięganiu do tradycyjnych wzorców, jak i poszukiwaniu nowego języka artystycznego wyrazu.

Strona przedmiotu
3007-S1A1KX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tekstami kanonicznymi dla XX-wiecznej kultury Zachodu.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A3KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są intermedialności - jej sposobom przejawiania się w kulturze, oddziaływaniu na dyskursy kultury, formę i funkcje tekstów modelowanych medialnie.

Strona przedmiotu
3007-S1A1KL1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest opanowanie przez uczestników podstaw warsztatu niezbędnego do pracy w krytyce literackiej oraz przygotowanie własnego tekstu krytycznoliterackiego (recenzji, eseju, polemiki), odnoszącego się do utworu prozatorskiego lub poetyckiego, gdzie horyzont aktualności wyznacza literatura ukazująca się w ciągu ostatniego roku. Punktem wyjścia do powstania prac będzie przegląd najważniejszych polskich dyskusji krytycznoliterackich ostatniego czasu.

Strona przedmiotu
3007-S1A1KL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A1KJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen.

Strona przedmiotu
3007-S1A3KH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami ewolucji mediów w kontekście kulturowym, jej uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Przekazywana wiedza i umiejętności posłużą do kształtowania świadomej refleksji nad treścią przekazów medialnych, umiejętności ich selekcji i znajomości mechanizmów poznawczych niezbędnych do świadomego funkcjonowania w mediasferze.

Strona przedmiotu
3007-S1B1K-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1B1K-02
Literatura intermedialna (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1B1LM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W I semestrze tematyka zajęć skupia się wokół centralnych kategorii podmiotowości i kryzysu. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie odpowiedź na pytanie, jakim zmianom podlega widzenie podmiotu w kulturze ponowoczesnej i jak literatura reaguje dziś na przeróżne kryzysy. W polu widzenia będą przemiany refleksji o ciele w kulturze, o kobiecości i formach męskości, a także kwestie związane z transseksualnością i niebinarnościa. W II semestrze oś problemowa dotyczyć będzie kategorii tradycji i pamięci (kategoria traumy, literatura postpamięci, dylematy pamięci zbiorowej, pytanie o tożsamość w kontekście tradycji i pamięci). Jak kategorie te wpływają na poszukiwania języka artystycznego? Jak określają wybory gatunków (takich np. jak retrotopia, wspomnienia, stylizacje historyczne, historie alternatywne)? Jak oddziałują na kształtowanie postaci literackich i narratorów?

Tematyka ta zostanie podjęta również na skorelowanych z wykładem ćwiczeniach.

Strona przedmiotu
3007-S1B1S-JK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest wszechstronne przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu omówienia ideowego, filozoficznego, estetycznego twórczości wybranych istotnych pisarek i pisarzy/poetek i poetów tworzących po 1989 r.

Strona przedmiotu
3007-S1A2MF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach o charakterze warsztatowym przyjrzymy się różnym formom "małej publicystyki". Przećwiczymy sprawne tworzenie treści publicystycznych w oparciu o informacje zastane, kreatywne pomysły na realizację treści i stosowny dobór formy twórczej do tematyki oraz potrzeb odbiorcy.

Strona przedmiotu
3007-S1A1NL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowić będzie prezentację najważniejszych zjawisk i tendencji w najnowszej literaturze polskiej przy jednoczesnym nietraceniu z oczu przemian zachodzących w biografiach twórczych pisarek i pisarzy.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta/studentki z wybranymi istotnymi zjawiskami w literaturze polskiej po 1989 roku. Przedmiot zajęć stanowi pogłębiona lektura powstałych w ostatnich latach utworów prozatorskich, poetyckich i dramatycznych oraz próba umieszczenia tych tekstów w przestrzeni współczesnej i historycznoliterackiej.

Strona przedmiotu
3007-S1A3OK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z podstawowymi pojęciami i kategoriami związanymi z kulturą popularną, jej historią i teraźniejszością. Prezentowane zagadnienia będą dotyczyć najważniejszych wymiarów kultury popularnej w XX wieku, relacji między kulturą popularną i masową, jej teoretycznych ujęć i krytyki, stylu i smaku.

Strona przedmiotu
3007-S1A1POWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Strona przedmiotu
3007-S1A2PG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża problematykę genologii na gruncie literaturoznawstwa, dotykając także pokrewnych zjawisk w kulturze, przy czym ma zarówno wykształcić narzędzia przydatne w analizie tekstów, jak i pogłębić wiedzę o rodzajach i gatunkach w perspektywie twórczości literackiej .

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)