University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna
last data migration: ~21 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document: 4 days ago

Uwaga: informacja o terminie ostatniej migracji widoczna powyżej oznacza, że dane wprowadzone do USOS (np. przez Dziekanat) po tym terminie nie są jeszcze widoczne w niniejszym serwisie (i analogicznie: dane wprowadzone np. przez studenta w USOSweb nie są jeszcze widoczne dla Dziekanatu).
W najbliższym okresie migracja danych odbywać się będzie raz na dobę; wiąże się to z krótkimi przerwami w działaniu serwisu (ok. 15 minut). Zazwyczaj ma to miejsce między godziną 2 a 3 nad ranem.

Witaj na serwerze USOSweb Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pełna funkcjonalność tego serwisu dostępna jest jedynie dla pracowników i studentów Wydziału Fizyki UW oraz dla studentów MISMaP.

Problemy dotyczące logowania, kont, uprawnień i kwestii technicznych prosimy zgłaszać pod adres usosweb@fuw.edu.pl. Zgłoszenie od studenta powinno zawierać (oprócz imienia i nazwiska) numer Pesel i/lub numer indeksu zgłaszającego. Natomiast z zapytaniami dotyczącymi programu i toku studiów, wymagań, kwestii regulaminowych itp. prosimy się zwracać do Sekcji Studenckiej Dziekanatu.

Wnioski o pomoc socjalną

Wnioski o pomoc socjalną (w tym - miejsca w Domach Studenckich) i stypendium Rektora (d. naukowe) można składać tylko pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl: sekcja DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.

Rejestracja na zajęcia Wydziału Fizyki

Terminy rejestracji na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Rejestracja na przedmioty z oferty Wydziału Fizyki

  • Pierwsza tura rejestracji - zgłoszenia na przedmioty: 01.06 - 02.07.2023 r.

Chyba, że wskazano inaczej, tury rejestracji rozpoczynają się o g. 20 danego dnia, a kończą o 23:59.

Informacje o zasadach rejestracji dla I roku.


Rejestracje żetonowe

Harmonogram rejestracji żetonowych na UW

ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)