Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 20 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 845 dni temu

Warto tu wymienić dla jasności parę podstawowych zasad działania systemu rejestracji na zajęcia:

  • Rejestracja internetowa poprzez serwis USOSweb Wydziału Fizyki obowiązuje wszystkich studentów wszystkich kierunków studiów dziennych Wydziału Fizyki, w tym - studiów doktoranckich, studentów studiów równoległych, oraz MISMaP - w zakresie przedmiotów Wydziału Fizyki.
  • Studenci mają możliwość zgłoszenia udziału w dowolnych wybranych przez siebie zajęciach, spośród oferowanych w rejestracji. Jest odpowiedzialnością studenta zadbanie o to, by spełnić wymagania wstępne dla przedmiotów na które się zgłasza, jak również by jego wybór przedmiotów spełniał wymogi odpowiedniego programu studiów. W szczególności oznacza to, że prowadzący zajęcia ma (jak zawsze) prawo nie dopuścić studenta (umieszczonego na liście) do zajęć w przypadku stwierdzenia, że student nie spełnia wymagań wstępnych.
  • Złożone zgłoszenia podlegają zatwierdzeniu po terminie zamknięcia zgłoszeń na przedmioty. W szczególnych przypadkach (np. gdy liczba zgłoszeń przekracza pojemność danych zajęć), pierwszeństwo będzie przysługiwało tym studentom, dla których zaliczenie danego przedmiotu jest obowiązkowe w ramach realizowanego programu i etapu studiów. Kolejność składania zgłoszeń nie odgrywa roli.
  • W etapie rejestracji do grup studenci mają okazję do zgłoszenia swoich preferencji co do przydziału do grup zajęciowych; jednak nie gwarantuje się, że preferencje te będą w każdym przypadku uwzględnione. Oferowana jest możliwość tworzenia całych zestawów grup, obejmujących wszystkie przedmioty (wielogrupowe) na które dany student się zapisał, i szeregowania tych zestawów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Niezależnie od tego, możliwe jest wyrażanie przez studenta swoich preferencji wyboru grup zajęciowych dla poszczególnych przedmiotów, oraz zgłaszanie preferowanych (oraz najmniej korzystnych) terminów zajęć spośród tych które danego studenta dotyczą. Dodatkowo, student może zaznaczyć zajęcia, dla których dopuszczalna jest kolizja terminów mu przydzielonych z innymi zajęciami.
    Rejestracja do grup dotyczy jedynie przedmiotów z zajęciami realizowanymi równolegle w więcej niż jednej grupie. Udział w niej jest całkowicie nieobowiązkowy.
  • Przydział studentów do grup zajęciowych (w przypadku zajęć, dla których istnieje więcej niż jedna grupa) generowany jest przez algorytm, który stara się uwzględnić preferencje zgłoszone przez studentów na tyle, na ile to jest do pogodzenia z założonymi limitami obsadzeń poszczególnych grup i z wymogiem unikania zbyt dużych rozbieżności w liczebności różnych grup dla tego samego przedmiotu. Dąży on zarazem do minimalizacji kolizji terminów zajęć dotyczących każdego studenta, na ile umożliwia to godzinowy rozkład zajęć. Ponieważ na ogół wymogi te nie dają się spełnić równocześnie dla wszystkich studentów w rejestracji, kolejność rozpatrywania preferencji zgłoszonych przez studentów jest losowa.
  • Giełda grup umożliwia złożenie zapotrzebowania na zmianę terminu/grupy zajęciowej już przydzielonej, na inną z dostępnych grup/terminów, oczywiście tych samych zajęć i przedmiotu. Zgłoszenia te są (na ogół w zdecydowanej większości) realizowane w trakcie ,,sesji giełdowej'', uruchamianej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

administrator usosweb.fuw.edu.pl
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)