Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu

Uwaga: informacja o terminie ostatniej migracji widoczna powyżej oznacza, że dane wprowadzone do USOS (np. przez Dziekanat) po tym terminie nie są jeszcze widoczne w niniejszym serwisie (i analogicznie: dane wprowadzone np. przez studenta w USOSweb nie są jeszcze widoczne dla Dziekanatu).
W najbliższym okresie migracja danych odbywać się będzie raz na dobę; wiąże się to z krótkimi przerwami w działaniu serwisu (ok. 15 minut). Zazwyczaj ma to miejsce między godziną 2 a 3 nad ranem.

Witaj na serwerze USOSweb Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pełna funkcjonalność tego serwisu dostępna jest jedynie dla pracowników i studentów Wydziału Fizyki UW oraz dla studentów MISMaP.

Problemy dotyczące logowania, kont, uprawnień i kwestii technicznych prosimy zgłaszać pod adres usosweb@fuw.edu.pl. Zgłoszenie od studenta powinno zawierać (oprócz imienia i nazwiska) numer Pesel i/lub numer indeksu zgłaszającego. Natomiast z zapytaniami dotyczącymi programu i toku studiów, wymagań, kwestii regulaminowych itp. prosimy się zwracać do Sekcji Studenckiej Dziekanatu.

Wnioski o pomoc socjalną

Wnioski o pomoc socjalną (w tym - miejsca w Domach Studenckich) i stypendium Rektora (d. naukowe) można składać tylko pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl: sekcja DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.

Rejestracja na zajęcia Wydziału Fizyki

Terminy rejestracji na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

Rejestracja na przedmioty z oferty Wydziału Fizyki

  • Pierwsza tura rejestracji - zgłoszenia na przedmioty: 07.06.2024 - 07.07.2024 r.
  • Zgłoszenia na przedmioty dla nowo przyjętych na studia 1. stopnia: 27.08 - 8.09.2024 r.
  • Rejestracja na Zajęcia na Start dla nowo przyjętych na studia 1. stopnia: 2.09 g. 0:00 - 9.09.2024 r.
  • Rejestracja na zajęcia przysposabiające dla nowo przyjętych: 9.09 - 22.09.2024 r.
  • Pierwsza tura rejestracji - zgłoszenia preferencji grup: 13.09 - 24.09.2024 r.
  • Giełda grup: 30.09 - 6.10.2024 r.
  • Druga tura - rejestracja uzupełniająca w trybie bezpośrednio do grup: 7.10 - 13.10.2024 r.

Chyba, że wskazano inaczej, tury rejestracji rozpoczynają się o g. 20 danego dnia, a kończą o 23:59.


Rejestracje żetonowe

Harmonogram rejestracji żetonowych na UW (przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, ...)

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)