Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 593 dni temu

Informacje dla przyjętych na I rok w roku akademickim 2022/2023

Studenci rozpoczynający studia na wszystkich kierunkach Wydziału Fizyki korzystają od początku studiów z serwisu USOSweb, w szczególności - z jednej z jego podstawowych funkcji, jaką jest obsługa zapisów na zajęcia (rejestracji). Podajemy tu podstawowe informacje wprowadzające dla nowych użytkowników tego serwisu, a dalej - konkretne informacje o procedurze obowiązującej w tym roku nowo przyjętych studentów w okresie zajęć adaptacyjnych (we wrześniu) i na początku nowego roku akademickiego.

Informacje ogólne

USOSweb jest jednym z elementów USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), systemu informatycznego służącego obsłudze i dokumentacji spraw studenckich i dydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim (i na szeregu innych uczelni w kraju). Mianowicie, USOSweb są to serwisy WWW, dostępne dla wszystkich studentów i pracowników związanych z dydaktyką. Do ich funkcji należą m. in. wspomniana powyżej obsługa rejestracji na zajęcia, za ich pośrednictwem nauczyciele akademiccy mogą wpisywać oceny, komunikować się ze studentami ze swoich grup zajęciowych, itp. Serwisy te udostępniają ponadto szereg informacji ogólnie dostępnych (bez wymaganego logowania) - o programach studiów, składzie osobowym nauczycieli akademickich poszczególnych jednostek, oferowanych przedmiotach, itd.

Dla uniknięcia częstych nieporozumień należy podkreślić, że serwisów USOSweb na UW jest kilka i skierowane są one do różnych grup użytkowników (studentów różnych wydziałów bądź grup wydziałów). Mówiąc po prostu, student który omyłkowo zaloguje się na USOSweb innego wydziału niż Wydział Fizyki, wprawdzie będzie mógł się zalogować (jego identyfikator i hasło zostaną rozpoznane), ale nie wszystkie potrzebne mu funkcje będą tam dostępne!

Informacje szczegółowe

Studentów przyjętych na I rok obowiązuje udział w rejestracji dedykowanej dla I roku, o odrębnych terminach w stosunku do rejestracji obowiązującej studentów lat wyższych.

  • 29 sierpnia - 11 września 2022 r.: zgłoszenia na przedmioty
  • 14 - 26 września 2022 r.: zgłoszenia preferowanych grup (tzw. rejestracja do grup; termin wspólny ze studentami pozostałych lat)
  • 29 września - 9 października 2022 r.: giełda grup

Pomijając terminy, zasady obowiązujące w tej rejestracji są takie same, jak w rejestracji na zajęcia Wydziału Fizyki dla studentów lat wyższych. W skrócie:

  • w pierwszym etapie student zapisuje się na przedmioty, na które zamierza uczęszczać w nadchodzącym semestrze. Jest odpowiedzialnością studenta, by złożone przez niego zgłoszenia były zgodne z wymaganiami obowiązującymi na jego programie i etapie studiów. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, podlegają one zatwierdzeniu lub (w b. rzadkich przypadkach) odrzuceniu.
  • W drugim etapie, student wskazuje preferowane grupy zajęciowe dla przedmiotów, na które dokonał (zatwierdzonych) zgłoszeń w etapie pierwszym. Dotyczy to jedynie tych zajęć, które odbywają się równolegle w kilku grupach (zazwyczaj ćwiczenia i pracownie) i jest całkowicie nieobowiązkowe - niezłożenie żadnych zgłoszeń w etapie rejestracji do grup oznacza, że studentowi jest obojętne, do jakich grup zajęciowych (i na jakie terminy) zostanie przydzielony. Przy czym wskazanie preferowanych grup nie daje gwarancji, że student zostaje do nich przydzielony -- algorytm przydzielający stara się w maksymalnym stopniu uwzględnić preferencje studentów, lecz musi również uwzględnić limity miejsc w grupach oraz wymóg w przybliżeniu równomiernego obciążenia grup. Kolejność złożenia zgłoszeń przez studentów nie odgrywa tu żadnej roli.
  • W odrębnym trybie odbędzie się rejestracja na Zajęcia na Start, odbywające się w okresie 5-16 września, oraz na (jednorazowe) zajęcia szkolenia informatycznego, odbywające się w dniach 28-30 września, oraz z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej, odbywające się w terminach późniejszych (październik-listopad). Zgłoszenia na te zajęcia będą przyjmowane w podanych na stronie głównej terminach, w postaci zgłoszeń bezpośrednio do danej grupy (i na określony termin zajęć). W tym przypadku życzenia studentów będą uwzględniane automatycznie, ale w kolejności napływania zgłoszeń i do wyczerpania wolnych miejsc.
  • Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego odbędą się w formie kursu online, zatem rejestracja na termin nie jest wymagana.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)