Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Warszawski)

Jednostka: Uniwersytet Warszawski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2700-AFAG2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne. Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości. Część druga Akademii Filmu Dokumentalnego w centrum stawia bohatera filmu dokumentalnego. Chcemy jednak potraktować to zagadnienie możliwie szeroko, a nawet metaforycznie, gdyż tak w swoich filmach bohaterów i “bohaterów” kreują twórcy współczesnych filmów dokumentalnych.

Szczegóły: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-2-202324

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie dostępu do zajęć. Koszt karnetu to: 165 zł.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

Strona przedmiotu
2400-EXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Zdobyta na kursie wiedza może być wykorzystywana do analizy danych zarówno na potrzeby pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej), jak również w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-ZASMK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza struktury mediów katolickich w aspekcie jej przynależności do systemu medialnego po 1989 r. Najpierw zostanie ukazana analiza mediów katolickich w doktrynie Kościoła katolickiego, by w dalszej kolejności przejść do analizy wybranych segmentów mediów katolickich i konkretnych katolickich środków przekazu oraz analizy funkcji pełnionych przez media katolickie.

Strona przedmiotu
2700-CCACW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych tematów i zagadnień z dziejów chrześcijaństwa, od jego powstania aż do czasów współczesnych. Stanowią one nierozerwalną i istotną część historii powszechnej. Chrześcijaństwo przyczyniło się do uformowania cywilizacji europejskiej, Kościół prowadził działalność ewangelizacyjną na odkrytych kontynentach, odgrywał i nadal pełni niemałą rolę kulturotwórczą. Tematyka konwersatorium dotyczy węzłowych zagadnień z historii chrześcijaństwa, które przewija się w dyskursie społecznym oraz nadal inspirują twórców sztuki, literatury i filmu.

Strona przedmiotu
4005-KURS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 3 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Kurs internetowy - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis skrócony

Strona przedmiotu
2600-DSt-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie tych zajęć uczestnik będzie miał okazję analizować dane i przedstawiać historię przy pomocy aż do efektywnego i atrakcyjnego wizualnie raportowania wyników z użyciem ogólnodostępnych narzędzi (takich jak np. Infogram czy Tableau).

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prowadzeniem badań statystycznych, wstępną analizą i wizualizacją.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW846-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chcesz naprawdę nauczyć się Excela na poziomie zaawansowanym, aby wykorzystać go w pracy zawodowej? Jeśli tak, to kurs dla Ciebie.

Zakres kursu obejmuje m.in. zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, zaawansowane funkcje obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe, dynamiczne tablice w Excelu 365, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane wykresy, formanty formularza, tworzenie automatycznych raportów, zastosowania Excela w biznesie.

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EZE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodologii ekonomii eksperymentalnej.

Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala studentom zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to internetowe wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.

Proces uczenia się realizowany jest poprzez własne doświadczenie, a nie przez pasywną przyswojenie teorii. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Kurs jest jednym z kursów e-learningowych IBIZA dostępnych na platformie edukacyjnej: http://moodle.come.uw.edu.pl.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Strona przedmiotu
1300-WGWZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na kursie zostaną przedstawione oraz omówione zagadnienia z różnych dziedzin geologii, z którymi każdy spotyka się (a nie zawsze o tym wie) żyjąc w mieście, spędzając wakacje nad morzem, jeziorami oraz w górach, odkręcając kranik wody oligoceńskiej czy też obserwując transmisje sondy Spirit i Opportunity wysłanych na Marsa.

Strona przedmiotu
1900-GLST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues of globalisation and the relations between local and regional development, and global economic, political, social and cultural processes. The topics covered during the course are those most often discussed in scientific discussions and policy debates within development studies. The topics covered may change each semester, depending on current events and issues discussed in the international scientific literature.

The subject of the course will serve as and introduction to the issues related to globalization and will help explain and understand at least some of the extremely complex global and local development processes and the interrelations between them.

Strona przedmiotu
1300-WKGL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne.

Student otrzymuje wpis zal. lub ocena 3 na podstawie rozwiązanych testów i zadań. Aby otrzymać ocenę powyżej 3 należy podejść do testu po zakończeniu zajęć.

Strona przedmiotu
2700-MECE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają zasady funkcjonowania celebrytów w mediach. Koncentrują się głównie na aspektach systemowych, prawnych jak i kulturowych.

Strona przedmiotu
4003-CUE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel kursu: badanie zależności między członkostwem w UE a ochroną demokracji i praw człowieka na poziomie krajowym (przede wszystkim na przykładzie Polski oraz innych nowo przyjętych państw członkowskich).

Adresatami kursu mogą zostać studenci wszystkich kierunków, starszych lat studiów, w szczególności prawnych, administracyjnych, nauk politycznych i historii; zalecana znajomość podstaw prawa europejskiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2600-ME-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do uczestników, którzy rozpoczynają̨ pracę z programem Excel i chcą poznać podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Zajęcia prowadzone są w oparciu o mini wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Nacisk kładzie się na prawidłowe zaprojektowanie arkuszy kalkulacyjnych wspierających podejmowanie decyzji biznesowych przy wykorzystaniu analizy danych. Wiedza przekazywana w ramach kursu nakierowana jest na jej praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej. W czasie kursu użytkownicy poznają skróty klawiszowe, które podnoszą efektywność prac wykonywanych w programie Excel.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MFEX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Strona przedmiotu
2600-MADEE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do uczestników, którzy chcą poznać zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel. Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać do przygotowania części empirycznej pracy dyplomowej, a także na jej praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2700-NPSS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych sylwetek epoki na tle wydarzeń starożytnego świata i średniowiecznej Polski.

Tematyka konwersatorium dotyczy węzłowych zagadnieniach starożytności i dynastii Piastów w średniowiecznej Polsce w kontekście postaci historycznych w konfrontacji m.in. z opracowaniami naukowymi, czasopismami, literaturą piękną, tekstami w prasie codziennej i na portalach internetowych.

Strona przedmiotu
3001-OIC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3305-PKB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesną kulturą brazylijską, umiejscowionych w kontekście społeczno-historycznym.

Zajęcia odbywają się w całości w trybie zdalnym (asynchronicznie) na platformie e-learningowej Kampus 2: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/

Strona przedmiotu
2600-PO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych dysfunkcji i patologii w organizacji i procesach zarządzania. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: źródła i typy patologii i dysfunkcji organizacyjnych, przejawy patologii, patologie i dysfunkcje w administracji i biznesie, dysfunkcjonalne gry organizacyjne.

Strona przedmiotu
1100-1#POWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-Z-PPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Odbywają się na platformie Kampus2 w formie asynchronicznej.

Strona przedmiotu
2700-PPOI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” obejmuje podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. Kurs składa się z 15 lekcji internetowych, podzielonych tematycznie na 2 bloki: ortografię i interpunkcję. Zakończony jest egzaminem (w tradycyjnej formie). Osoby, które kończą kurs z wynikiem pozytywnym, potrafią poprawnie stosować zasady ortografii i interpunkcji oraz dokonywać korekty tekstu.

Strona przedmiotu
2700-PPZG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne” obejmuje podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. Kurs składa się z 15 lekcji internetowych, podzielonych tematycznie na 2 bloki: fleksję i składnię. Zakończony jest egzaminem (w tradycyjnej formie). Osoby, które kończą kurs z wynikiem pozytywnym, potrafią poprawnie używać języka polskiego na poziomie komunikacyjnym w zakresie odmiany wyrazów i budowania konstrukcji gramatycznych.

Strona przedmiotu
2400-INTER-PRR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja możliwości programu R, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Jest to program typu Open Source dostępny za darmo, zarówno do obliczeń naukowych, jak i komercyjnych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać zaawansowany program obliczeniowy i wykorzystywać go zarówno w pracy analityka, jak i w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych oraz finansowych. Kurs ten wymaga wiedzy z zakresu podstaw statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowej orientacji w zagadnieniach ekonomiczno-finansowych. Zaliczenie wielokryterialne przez prace domowe, aktywność na platformie e-learningowej oraz zaliczenie w sali komputerowej lub poprzez projekt.

Zajęcia OGUN realizowane na platformie edukacyjnej Moodle UW https://elearning.wne.uw.edu.pl

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW

Strona przedmiotu
3001-PDG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizie poddawane będą wybrane teksty digitalne dyskutowane pod kątem ich organizacji semiotycznej, struktury, sytuacji komunikacyjnej, w jakiej uczestniczą i jaką współtworzą.

Strona przedmiotu
2700-L-RPZK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieje książek to losy pojedynczych egzemplarzy, całych kolekcji prywatnych bądź instytucjonalnych, a przede wszystkim historie ludzi, którzy je pisali, ilustrowali, tłoczyli, oprawiali, finansowali ich wydanie, gromadzili, dla własnych przyjemności lub dla szerszej publiczności, oraz strzegli i chronili. To także etapy rozwoju: pisma i jego funkcji, sposobów wyrabiania papieru, technik drukarskich, graficznych, introligatorskich, form dystrybucji i kultury czytelniczej. Zgłębiając historię książki poruszamy się po fascynującym obszarze intelektualnych dociekań i różnych zagwozdek proweniencyjnych, typograficznych, autorskich.

Strona przedmiotu
1900-SG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest zagadnieniom globalizacji i rozwoju. W czasie jego trwania analizowane będą relacje między rozwojem lokalnym i regionalnym a globalnymi procesami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi. Tematy poruszane w ramach kursu są, zdaniem prowadzącego, tymi najczęściej poruszanymi w dyskusjach naukowych i debatach politycznych na temat rozwoju. Omawiane zagadnienia mogą ulegać zmianie z semestru na semestr, w zależności od aktualnych wydarzeń i problemów poddawanych dyskusji w międzynarodowej literaturze naukowej.

Tematyka kursu przybliży studentom kwestie związane z globalizacją oraz pozwoli wyjaśnić i zrozumieć, przynajmniej niektóre, niezwykle skomplikowane relacje i uwarunkowania rozwoju globalnego i lokalnego.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)