Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3001-ZTT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3020-CSC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą współczesnej literaturze litewskiej w przekładach na język polski. 

Strona przedmiotu
3001-CZL-OG
Czytanie Lema (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-ESB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kiedy rodzi się bajka? Kto wymyślił sonet? Czy ballada Mickiewicza ma coś wspólnego z balladami średniowiecznych trubadurów? Czy epigramat to to samo co fraszka? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będziemy podczas wykładu monograficznego poświęconego drobnym gatunkom poetyckim (epigramatowi, sonetowi, balladzie i bajce) i ich "karierze" w okresie wczesnonowożytnym. Wspólnie zastanowimy się nad definicjami tych gatunków, pochylimy się nad ich konkretnymi realizacjami autorstwa takich mistrzów liryki europejskiej jak: Dante, Petrarka, Ronsard, Marot, Szekspir, Marino, Morsztyn, Kochanowski, de La Fontaine). Odkopiemy też klasyczne, antyku sięgające korzenie tych gatunków (np poezja Marcjalisa, Ezopa, Fedrusa).

Strona przedmiotu
3007-ESL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pokazuje użycie języka jako działanie, które może służyć dobru człowieka albo kierować się przeciw niemu, czynić mu krzywdę. Działanie językiem widziane z perspektywy etycznej może wspierać realizację wartości wspólnych albo ją uniemożliwiać.

Główną część wykładu stanowi omówienie zasad etycznej komunikacji oraz przykładów naruszania tych zasad w przestrzeni publicznej, a także skutków społecznych nieetycznego użycia słowa.

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z normami etyki słowa, pokazać znaczenie tych norm w kształtowaniu wspólnoty komunikacyjnej oraz przygotować do partnerskiego i etycznego komunikowania się z członkami wspólnoty.

Strona przedmiotu
3007-EPS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest omówieniu symbolizmu, międzynarodowego prądu artystycznego, obejmującego sztuki wizualne (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura) i literaturę piękną (poezja, dramat, proza). Jego celem jest zaznajomienie z najważniejszymi punktami estetyki symbolu na mapie kulturalnej końca XIX i początku XX w. w kraju i za granicą

Strona przedmiotu
3003-IIN-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są imionom i nazwiskom, które nosili Żydzi zamieszkujący ziemie polskie na przestrzeni dziejów.

Kurs obejmuje zagadnienia z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, religioznawstwa oraz socjolingwistyki. Skierowany jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o antroponimii (imionach i nazwiskach) Żydów na ziemiach polskich.

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny: studenci, na podstawie zdobytej wiedzy, samodzielnie analizować będą imiona i nazwiska Żydów.

Strona przedmiotu
3020-JHP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami, metodami, zadaniami, historią oraz osiągnięciami indoeuropejskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Ponadto zaznajomienie studentów z podstawową terminologią językoznawczą najczęściej spotykaną w pracach teoretycznych i materiałowych z tego zakresu. Kluczowe pojęcia i zjawiska zostają omówione na materiale z języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków bałtyckich oraz słowiańskich i germańskich.

Strona przedmiotu
3001-KMK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs proponuje świeże i nowoczesne spojrzenie na tzw. „długi wiek XIX” (1795-1918), równie atrakcyjne dla osób o różnym poziomie wiedzy wyjściowej, w tym także dla studentów kierunków niehumanistycznych. W interesującej i oryginalnej formie przekazuje skondensowaną wiedzę na temat źródeł polskiej świadomości narodowej, dostarczając kluczy do zrozumienia najważniejszych mechanizmów rządzących do dzisiaj naszą literaturą i kulturą, a więc także do bardziej świadomego i kompetentnego uczestnictwa w polskiej zbiorowości. Kurs nie powiela żadnego istniejącego przedmiotu z programu stacjonarnych studiów polonistycznych i jest próbą odejścia od historii literatury ujmowanej tradycyjnie, w kategoriach cezur i przełomów międzyepokowych, ku nowoczesnemu postrzeganiu dziewiętnastowieczności jako wieloprądowej formacji kulturowej. Zajęcia odbywają się przez Internet, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi multimedialnych (filmy animowane, wykłady wideo, mapa interaktywna i in.).

Strona przedmiotu
3020-KWL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury Litwy. Przedstawia główne nurty litewskiej kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków ze sztuką europejską.

Strona przedmiotu
3000-KNR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

UWAGA:

nie można realizować kursu ponownie – drugi raz ze względu na inny język wykładowy – kursy zarówno w wersji polskiej jak i angieslkiej są identyczne, mają te same efekty kształcenia i występują pod tym samym kodem.

Strona przedmiotu
3007-MZF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone współczesnym reinterpretacjom dawnych mitów w utworach takich gatunków literatury popularnej jak fantasy, science fiction, horror (również powieść grozy i kryminał noir), cyberpunk, "postapo" (teksty kultury zawierające postapokaliptyczną wizję rzeczywistości).

Proponowane perspektywy badawcze: antropologia literatury, komparatystyka, antropologia kultury.

Oprócz utworów literackich w toku zajęć pojawiać się będą arcydzieła malarstwa i rzeźby a także filmy i utwory muzyczne.

Strona przedmiotu
3001-MKH-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w integralnej, a przy tym nowatorskiej i przystępnej formie, z uwzględnieniem historycznego tła prezentuje najważniejsze zdobycze literatury i kultury polskiej XX wieku, tworząc swego rodzaju „bilans stulecia”.

Strona przedmiotu
3001-OIC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3003-OSW-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie do zagadnień leksykalnych

- pojęcie jednostki leksykalnej, jednostki wielowyrazowe;

- pola leksykalno-semantyczne;

- relacje semantyczne między wyrazami;

- wartościowanie w języku, wulgaryzmy, eufemizmy;

- źródła i zasoby leksykalne w sieci.

2. Życie wyrazów

- rozszerzanie i zawężanie znaczeń, melioracja i degradacja wyrazów;

- zapożyczenia i ich typologia;

- neologizmy, derywaty, hybrydy słowotwórcze;

3. Poprawność leksykalna

- łączliwość wyrazów – typologia łączliwości;

- błąd leksykalny – definicja, typologia (naruszenia łączliwości, konstrukcje redundantne, mylenie paronimów);

- wyrazy modne, brukselizmy.

4. Językowy obraz świata

- stereotypy językowe;

- metafora i metonimia w języku.

5. Podstawy stylistyki

Strona przedmiotu
3001-PTP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-PLR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie relacji między prawem a literaturą polską w okresie romantyzmu. Kolejne spotkania zostaną skoncentrowane na ukazaniu sposobów, w jaki akty prawa stanowionego, zwyczaje i obyczaje prawne, postaci prawników czy znane procesy zostały przetransponowane do tekstów literackich. Wskazane zostaną zarówno rozmaite zastosowane przez autorów strategie twórcze jak i dialogowanie w kontekście tematu prawa z prądami estetycznymi i ideowymi epoki, m.in. gotycyzmem, bajronizmem, czy mesjanizmem. Szczególny nacisk zostanie położony na niejednoznaczny sposób rozliczania się romantyków z odchodzącą epoką prawa szlacheckiego I Rzeczpospolitej, a także wzajemne relacje między postępowaniem sądowym a dramatem literackim.

Strona przedmiotu
3001-PDG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizie poddawane będą wybrane teksty digitalne dyskutowane pod kątem ich organizacji semiotycznej, struktury, sytuacji komunikacyjnej, w jakiej uczestniczą i jaką współtworzą.

Strona przedmiotu
3001-SiK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spotkania będą poświęcone analizie porównawczej tekstów epoki romantyzmu i dzieł plastycznych. Ważnym ich aspektem będzie dyskusja na temat relacji zachodzących między literaturą a sztukami wizualnymi w zakresie sposobów obrazowania, kreowania motywów, symboli itp. Podstawą tej dyskusji będzie wiedza z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, a konkretnie – teorie wzajemnej przekładalności słowa i obrazu: od formuł Simonidesa przez poglądy semiologów (Roland Barthes) czy ikonologów (Erwin Panofsky), aż po interdyscyplinarny praktycyzm (Ulrich Weisstein).

Strona przedmiotu
3001-TMP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizie poddawane są: budowa przekazów medialnych (literackich, filmowych, teatralnych, malarskich, prasowych, fotograficznych, internetowych, gier komputerowych, reklam), podobieństwa i różnice między nimi, udział formy przekazu w kształtowaniu jego treści i funkcji, jakie pełni (estetycznych, informacyjnych, perswazyjnych). Kurs kształci umiejętność rozpoznawania i porównawczego opisu struktur tekstowych współczesnej kultury oraz tekstowych mechanizmów perswazji i manipulacji w przekazach polisemiotycznych i multimedialnych.

Strona przedmiotu
3001-TFP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do wybranych zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu przekładu audiowizualnego i tłumaczenia tekstów piosenek z języka angielskiego na język polski.

Strona przedmiotu
3020-WPF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przygotowywania prac pisemnych oraz ustnych wystąpień, opracowywania tekstów, właściwego sporządzania bibliografii oraz przypisów, a także efektywnego korzystania ze źródeł i wydawnictw poprawnościowych.

Strona przedmiotu
3020-WXX-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy zajęć poznają rolę i miejsce „tematów z Wilnem w tle” w dorobku współtwórców panoramy literacko-kulturalnej miasta w wieku XX (spojrzenia polskie, litewskie, żydowskie). Analizie i interpretacji poddane zostaną: obrazy Wilna i jego mieszkańców utrwalone w literaturze, relacjach osobistych i sztuce, wielokulturowość miasta (interferencje motywów, obszary konfliktów), przestrzenie mityczne i symboliczne, rodzajowe i gatunkowe realizacje wizji miasta (obiegowe i oryginalne), geopoetyka jako sposób ujęcia kulturowych obrazów Wilna. Problematyka miejska zostanie omówiona na szerszym tle historyczno-społecznym, z uwzględnieniem dziejów rozwoju lokalnej prasy kulturalnej, zjawisk życia teatralnego i artystycznego w obrębie kultury wysokiej i popularnej minionego stulecia.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)