Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Chemii

Jednostka: Wydział Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
1200-PROJ54 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2EN-MON2Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHJASROW6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.

UWAGA

z racji powiązania merytorycznego z tzw. Biospecjacją oraz faktu rozpoczęcia od 2. tygodnia zajęć, 2 tematy będą omawiane, jako pierwsze, w nieco odmienionej kolejności niż sugeruje opis przedmiotu.

Strona przedmiotu
1200-1ZMASROW6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.

UWAGA

z racji powiązania merytorycznego z tzw. Biospecjacją oraz faktu rozpoczęcia od 2. tygodnia zajęć, 2 tematy będą omawiane, jako pierwsze, w nieco odmienionej kolejności niż sugeruje opis przedmiotu.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4W3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4L3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien wykazać się znajomością podstaw metodycznych analizy instrumentalnej i przygotowania próbek laboratoryjnych do analizy (zasad pobierania próbek środowiskowych, i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi). Student wykonuje 6 ćwiczeń o charakterze analizy instrumentalnej, 1 ćwiczenie terenowe oraz jedno z zakresy normalizacji w analizie środowiskowej.

Strona przedmiotu
1200-1CHJANAKW6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawione zostaną zagadnienia związane z fizycznymi podstawami oraz zastosowaniem techniki analizy aktywacyjnej. Omówione zostanie jej miejsce wśród technik chemii analitycznej, fizyczne podstawy detekcji promieniowania gamma pozwalające na dokonanie analizy jakościowej i ilościowej, sposób przygotowania próbek (aktywacja). Przedstawione zostaną wady i zalety techniki.

Strona przedmiotu
1200-1ANALINSTW4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod instrumentalnych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1CHJANINSW4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod instrumentalnych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1ZMANINSW4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod instrumentalnych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4W1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza instrumentalna jest przedmiotem poświęconym możliwościom pomiarowym nowoczesnych metod analitycznych z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych, elektrochemicznych połączonych często z uprzednim rozdzielaniem chromatograficznym. Metody instrumentalne są szeroko wykorzystywane w laboratoriach chemicznych związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy tez badaniami żywności.

Strona przedmiotu
1200-1CHJANINSL4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1ZMANINSL4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4L1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza instrumentalna jest przedmiotem dotyczącym możliwości pomiarowych nowoczesnych metod analitycznych z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych w tym połączeniu z rozdzieleniem chromatograficznym, elektrochemicznych, XRF, SEM czy EDS. Metody instrumentalne są szeroko stosowane w laboratoriach chemicznych związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy też badaniami żywności.

Strona przedmiotu
1200-1ANALINSAL4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów.

Strona przedmiotu
1200-1ANALINSBL4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów.

Strona przedmiotu
1200-1CHMAZ5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie student zapozna się praktycznymi aspektami syntezy organicznej dotyczącymi analizy mieszanin poreakcyjnych, wydzielania i rozdziału produktów, a w szczególności ustalanie ich struktury metodami spektroskopowymi (NMR, IR, UV/Vis, MS oraz Xray) oraz chromatograficznymi (TLC, GC i HPLC).

Na proseminarium zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane praktycznie do ustalania budowy związków na podstawie dostępnych informacji spektralnych i chromatograficznych. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów.

Strona przedmiotu
1200-1CHMAZAL5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami współczesnej analizy związków organicznych, w tym bezpiecznych związków bioaktywnych. W szczególności studenci ćwiczą metody izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz współczesne metody identyfikacji i określania struktury i czystości z użyciem technik chromatograficznych, spektroskopowych i analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1CHMAZBL5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami współczesnej analizy związków organicznych, w tym bezpiecznych związków bioaktywnych. W szczególności studenci ćwiczą metody izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz współczesne metody identyfikacji i określania struktury i czystości z użyciem technik chromatograficznych, spektroskopowych i analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-PROJ53 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 270 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z dwóch części: krótkiego wstępu teoretycznego poprzedzającego zajęcia doświadczalne.

Strona przedmiotu
1200-2EN-ATSPWYER brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-SPCTA-audyt brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2CHMMO2P1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1ZMACHW6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające zmechanizowanie metod analitycznych opartych o podstawowe metody detekcji. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z diagnostyką laboratoryjną, analizą środowiskową i analizą żywności.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC252M brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające usprawnienie i zmechanizowanie oznaczeń analitycznych przy użyciu podstawowych metod detekcji, znanych z wykładów o analizie instrumentalnej. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z analizą środowiskową i analizą żywności.

Strona przedmiotu
4027-KNS-CHS-24-DOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHJBPRW5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHJBPRL5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHJBSPN6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metoda analitycznymi (układy sprzężone).

Strona przedmiotu
1200-1ZMBSPNW6 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metoda analitycznymi (układy sprzężone).

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)