Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1200-1CHMAZ5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie student zapozna się praktycznymi aspektami syntezy organicznej dotyczącymi analizy mieszanin poreakcyjnych, wydzielania i rozdziału produktów, a w szczególności ustalanie ich struktury metodami spektroskopowymi (NMR, IR, UV/Vis, MS oraz Xray) oraz chromatograficznymi (TLC, GC i HPLC).

Na proseminarium zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane praktycznie do ustalania budowy związków na podstawie dostępnych informacji spektralnych i chromatograficznych. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów.

Strona przedmiotu
1200-1CHMAZAL5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami współczesnej analizy związków organicznych, w tym bezpiecznych związków bioaktywnych. W szczególności studenci ćwiczą metody izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz współczesne metody identyfikacji i określania struktury i czystości z użyciem technik chromatograficznych, spektroskopowych i analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1CHMBIOSW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi systematyczne wprowadzenie do stereochemii statycznej i dynamicznej biomolekuł. Omówione zostaną oddziaływania wewnątrz i międzycząsteczkowe, jako czynniki wpływające na kształt i dynamikę cząsteczek. Następnie wykład obejmie stereochemie peptydów, białek, kwasów nukleinowych i lipidów, zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym.

Strona przedmiotu
1200-1CHMBIOSP5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminaria mają na celu poszerzenie i ugruntowanie wiedzy przekazanej na wykładach.

Strona przedmiotu
1200-1CHMBIMW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omawiane są zagadnienia związane z wykorzystaniem organizmów żywych, w szczególności mikroorganizmów, hodowli tkankowych oraz narzędzi inżynierii genetycznej i tkankowej, w biotechnologii i naukach biomedycznych. Poruszone zostaną m. in tematy patogenezy chorób, diagnostyki, bionanotechnologii czy aspektów etycznych w kontekście biotechnologii medycznej.

Strona przedmiotu
1200-1CHMLBMP5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy zdobytej na laboratoriach i wykładzie z biotechnologii medycznej, w szczególności omówieniu różnych aspektów wykorzystania biologii molekularnej i biotechnologii w nauce i przemyśle. Nacisk położoy zostanie na obliczenia w biotechnologii, bioinformatykę, metody laboratoryjne stosowane w biotechnologii medycznej, krytyczną analizę literatury tematu oraz umiejętność jej przedstawienia w formie prezentacji.

Strona przedmiotu
1200-1CHMLBMAL5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne łączą w sobie podstawowe ćwiczenia z biologii molekularnej oraz zastosowania jej aspektów w biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii przemysłowej oraz biotechnologii medycznej.

Zajęcia laboratoryjne są podzielone na ćwiczenia odbywające się w cyklach jedno- lub dwudniowych. Zajęcia dotyczą podstawowych metod hodowli mikroorganizmów, wykorzystania mikroorganizmów do otrzymywania substancji użytecznych przemysłowo i substancji o aktywnych biologicznie, klonowania i manipulacji DNA, izolowania białek w tym białek rekombinowanych, metod biologii molekularnej organizmów żywych, hodowli komórkowych do zastosowania w inżynierii tkankowej oraz podstawowej analizy sekwencji DNA i posługiwania się bioinformatycznymi bazami danych.

Strona przedmiotu
1200-1CHMSPEW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom kluczowych zagadnień spektroskopii molekularnej: od podstaw teoretycznych i metodyki rejestracji widm, po ich interpretację oraz różnorodne zastosowania spektroskopii w chemii i naukach biomedycznych.

Strona przedmiotu
1200-1CHMSPEC5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako uzupełnienie wykładu ma za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji ze strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej.

Strona przedmiotu
1200-1CHMSPEL5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej z naciskiem na zastosowania biologiczne i medyczne: spektroskopia NMR, UV-VIS, Ramana, dichroizm kołowy

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)