Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CH) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
1200-1ANALINSBL4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów.

Strona przedmiotu
1200-1CHFIZ2BL4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Laboratorium - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia laboratoryjne są ilustracją zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii Fizycznej II. W trakcie trwania pracowni w semestrze letnim studenci w dwuosobowych grupach wykonują samodzielnie, pod opieką asystenta, dziesięć ćwiczeń (poziom B). Ćwiczenia te obejmują dwa bloki tematyczne: I – Elektrochemia, II – Kinetyka chemiczna. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Czas wykonania każdego ćwiczenia – 5 godz.

Strona przedmiotu
1200-1CHOR2BL4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Laboratorium - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu student powinien nabyć umiejętność syntezowania prostych związków organicznych i opanować techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien posiadać umiejętność bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

Strona przedmiotu
1200-1CHOR2BP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach proseminariów omawiane będą zagadnienia dotyczące podstaw fizykochemicznych procesów oczyszczania i technik izolacji produktów, czynników wpływających na przebieg reakcji, reaktywności wybranych związków organicznych i planowania prostych syntez wieloetapowych na podstawie dostępnych publikacji naukowych.

Strona przedmiotu
1200-1SPEKTBW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej.

Strona przedmiotu
1200-1SPEKTBC4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach I stopnia na kierunku chemia (uzupełnienie wykładu „Spektroskopia B”) ma za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej.

Strona przedmiotu
1200-1SPEKTBL4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Laboratorium - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana, NMR i femtosekundowej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)