Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3007-L1B2DT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student porządkuje zdobytą wiedzę na temat różnych form opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy. Realizowane przez studenta zadania są próbą opisu i klasyfikowania językowych i pozajęzykowych objawów nieprawidłowości w werbalnym porozumiewaniu się.

Strona przedmiotu
3007-L1S2MK1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej o charakterze badawczym. Wykształcenie umiejętności: właściwego doboru narzędzi badawczych, analizy i interpretacji zebranego materiału językowego, konstruowania skutecznego programu terapeutycznego.

Strona przedmiotu
3007-L1B2KW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze specyfiką języka, jako systemu przekazu i odbioru komunikatu oraz form niesienia pomocy osobom pozbawionych umiejętności wykorzystania kanału fonicznego do przekazu treści informacji. Kurs pozwolić ma na świadomy wybór drogi komunikacji, jak również wstępnej weryfikacji efektywności wykorzystania pozawerbalnego sposobu komunikacji.

Strona przedmiotu
3007-L1B2KA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest etycznym, kulturowym i pragmatycznym aspektom komunikacji interpersonalnej. Zajęcia zostały podzielone na 4 bloki: blok wprowadzający, poświęcony podstawom teorii komunikacji oraz 3 bloki tematyczne. W obrębie każdego bloku tematycznego najpierw poruszane są podstawowe zagadnienia związane z pragmatycznymi, etycznymi czy kulturowymi aspektami wypowiedzi, niezbędne do zrozumienia bardziej złożonych kwestii. Następnie omawiane będą w pogłębiony sposób wybrane, bardziej szczegółowe problemy komunikacji interpersonalnej.

Strona przedmiotu
3007-L1S2EW1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy;

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem;

3. doboru metod, technik i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu;

4. informacji o wymogach językowo-stylistycznych i edytorskich pracy.

Strona przedmiotu
3007-L1S2MS3 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-L1B2MT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu dysfagii ustno-gardłowej.

Strona przedmiotu
3007-L1K2EW1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Choroby neurodegeneracyjne to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. W wyniku procesu chorobowego dochodzi do wystąpienia wielu objawów uszkodzeń neurologicznych. W przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych dochodzi także do zaburzeń mowy i języka związanych z upośledzeniem funkcji motorycznych lub utratą pamięci.

Strona przedmiotu
3007-L1B2NI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów i objawów zaburzeń mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zasad i wybranych metod terapii logopedycznej osób z upośledzeniem umysłowym.

Strona przedmiotu
3007-L1B2PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk (stażu). Praktyki są częścią kształcenia na drugim stopniu studiów. Celem praktyk jest:

- przygotowanie studenta do pracy w różnych placówkach;

- wczesne nawiązanie kontaktu studenta z pacjentem;

- dokonanie przez studenta oceny własnych możliwości i predyspozycji do wykonywanego zawodu.

Strona przedmiotu
3007-L1B2PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-L1B2RP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń.

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z warunkami anatomiczno-czynnościowymi osób z rozszczepem podniebienia oraz z etapami leczenia chirurgicznego, ortodontycznego, foniatrycznego.

Przedmiotem ćwiczeń jest omówienie zaburzeń artykulacji osób z rozszczepem podniebienia, a także zapoznanie studentów z narzędziami i metodami stosowanymi w ich diagnozie i terapii.

Strona przedmiotu
3007-L1B2SO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczyć będą systemowi kształcenia logopedów w Polsce i Europie, zatrudnieniu logopedów, przepisów prawnych oraz organizacjom logopedycznym w Polsce i Europie

Strona przedmiotu
3007-L1K2HB1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki udziałowi w tematycznie ukierunkowanych konwersatoriach student ma możliwość poszerzania wiedzy w tym zakresie szeroko

pojmowanych badań logopedycznych, który interesuje go najbardziej i/lub pozostaje w związku z tematyką jego własnych badań.

Tematyka konwersatoriów skupia się na różnych aspektach komunikacji osób jedno- lub wielojęzycznych w różnym wieku,

posługujących się mową w sposób normatywny bądź zakłócony ze względu na nabyte lub rozwojowe zaburzenia mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1B2WR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają problematykę zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i komunikacji interpersonalnej dzieci oraz metod ich terapii.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)