Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
3007-L1S2MK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej o charakterze badawczym. Wykształcenie umiejętności: właściwego doboru narzędzi badawczych, analizy i interpretacji zebranego materiału językowego, konstruowania skutecznego programu terapeutycznego.

Strona przedmiotu
3007-L1S2EW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy;

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem;

3. doboru metod, technik i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu;

4. informacji o wymogach językowo-stylistycznych i edytorskich pracy.

Strona przedmiotu
3007-L1S2MS3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-L1S2OJ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć prowadzący informuje studentów na temat wymogów merytorycznych i redakcyjnych, jakie ma spełniać praca dyplomowa, wspiera studentów w wyborze tematu badania oraz wyjaśnia wątpliwości związane z prowadzonymi badaniami. Badania na wybrany temat student przeprowadza samodzielnie. Samodzielnie również pisze pracę dyplomową, która dokumentuje przebieg i wyniki badań.

Strona przedmiotu
3007-L1S2AL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium "Rozwój oraz zaburzenia mowy, języka i percepcji słuchowej w aspekcie fonetyczno-fonologicznym" przewidziane jest dla studentów przygotowujących prace magisterskie dotyczące charakterystyki fonetycznej wypowiedzi osób z różnymi zaburzeniami mowy i języka, zarówno w płaszczyźnie segmentalnej, jak i suprasegmentalnej. Drugi obszar tematyczny dotyczy opisu zaburzeń mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego, a także diagnozy i terapii logopedycznej osób nimi dotkniętych.

Strona przedmiotu
3007-L1S2NS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest metodologiczne i merytoryczne przygotowanie prac magisterskich z zakresu diagnozowania i terapii zaburzeń mowy u dzieci. Wspólnym nurtem spotkań będzie prezentacja aparatu pojęciowego używanego do opisu zaburzeń oraz prezentacja metod postępowania w różnych typach zaburzeń. W ramach spotkań przewidziane są wystąpienia uczestników prezentujących przeczytaną literaturę oraz fragmenty przygotowywanych prac.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)