Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3007-S1A2ET-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji przede wszytkim lub wyłącznie w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ET-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu będziemy zajmować się z teoretycznymi podstawami etyki słowa oraz różnymi rodzajami nieetycznych zachowań komunikacyjnych (jak na przykład agresja językowa, zabiegi o charakterze redukującym, inwektywy). Student pozna także podstawowe zalecenia budowania relacji z odbiorcą zgodnie z zasadami etyki słowa. Będzie nas interesować mowa niewykluczająca wobec grup mniejszościowych: kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób czarnoskórych, seniorów itp.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2MF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach o charakterze warsztatowym przyjrzymy się różnym formom "małej publicystyki". Przećwiczymy sprawne tworzenie treści publicystycznych w oparciu o informacje zastane, kreatywne pomysły na realizację treści i stosowny dobór formy twórczej do tematyki oraz potrzeb odbiorcy.

Strona przedmiotu
3007-S1A2PG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża problematykę genologii na gruncie literaturoznawstwa, dotykając także pokrewnych zjawisk w kulturze, przy czym ma zarówno wykształcić narzędzia przydatne w analizie tekstów, jak i pogłębić wiedzę o rodzajach i gatunkach w perspektywie twórczości literackiej .

Strona przedmiotu
3007-S1A2PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie najważniejszych środków artystycznego wyrazu oraz przybliżenie pojęć literaturoznawczych związanych z szeroko rozumianym stylem.

Strona przedmiotu
3007-S1A2P-MF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby uczestniczące w proseminarium zostaną zaproszone do lektury i omawiania tekstów literatury współczesnej lecz także dzieł i fragmentów utworów z epok wcześniejszych, w tym także europejskich mitów, legend i baśni. Kontekst dla opracowywanej literatury stanowić będą dzieła malarskie, filmowe oraz teatralne – w całości lub we fragmentach. Wśród narzędzi metodologicznych znajdą się między innymi te wypracowane przez współczesną komparatystykę literacką, antropologię kultury, antropologię literatury, krytykę feministyczną i estetykę recepcji. Uczestnicy i uczestniczki seminarium będą otrzymywać zadania prowadzące do zdobycia kompetencji niezbędnych podczas tworzenia tekstu naukowego, polegające między innymi na stawianiu roboczych hipotez, rozwiązywaniu problemów badawczych, kwerendach bibliotecznych, kompletowaniu bibliografii.

Strona przedmiotu
3007-S1A2P-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2P-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2P-M
Proseminarium medioznawcze (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2RK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu, z uwzględnieniem specyfiki procesu wydawniczego i z odniesieniami do zakresu korekty wydawniczej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z historią reportażu w ostatnim stuleciu (z okazjonalnymi wycieczkami w odleglejszą przeszłość i refleksją nad protoplastami gatunku) połączone z analizą ważnych tekstów reportażowych. Osadzona w społeczno-kulturowym kontekście lektura utworów niefikcjonalnych ma pokazać, jak zmienił się status reportażu: od "formy bękarciej", która nie miała szans konkurować z powieścią, po gatunek, którego przynależność do literatury pięknej od dawna już nie budzi wątpliwości. Nacisk położony zostanie na proces przejmowania przez reportaż technik powieściowych. Będziemy zastanawiać się nad artystycznymi i etycznymi aspektami tego zjawiska. W analizie tekstów literackich posłużymy się tradycyjnymi narzędziami poetyki, ale sięgniemy również po współczesne teorie narratologiczne. Punktem dojścia zajęć będzie świadoma praca nad własnym tekstem reportażowym.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest kształtowaniu umiejętności krytycznego analizowania, interpretowania, wartościowania i kreowania wieloznakowego tekstu reklamowego w różnych jego formach gatunkowych.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs o charakterze warsztatowym ma za zadanie wdrożyć studentów do tworzenia tekstów użytkowych. Uczestnicy poznają ich rodzaje, specyfikę, sposoby ustalania linii argumentacji i zwiększania stopnia perswazyjności. W ćwiczeniach warsztatowych skupimy się na osiągnięciu norm poprawnościowych i grzecznościowych, a przede wszystkim - na dążeniu do wysokiego prawdopodobieństwa fortunności tworzonych tekstów.

Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studenta z dziejami zachodniej kontrkultury (europejskiej i amerykańskiej), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów politycznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze wykładu monograficznego poświęcone historii muzyki rozrywkowej XX i XXI wieku. Refleksja wokół muzyki pojawiać się będzie w odniesieniu do istotnych wydarzeń kulturowych i historycznych. Jako integralna część zajęć zaplanowane zostały sytuacje pozwalające doświadczyć muzyki - zgodnie z metodologicznymi założeniami Johna Cage'a czy Agaty Chęćki-Gotkowicz - to jest: słuchanie utworów, fragmentów koncertów, wywiadów z artystami a także oglądanie teledysków oraz fragmentów filmów muzycznych.

Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony retoryce jako sztuce tworzenia wpływu, obrony przed wpływem i badaniu narzędzi wpływu.

Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych nurtów/orientacji/szkół w obszarze kulturoznawstwa i antropologii kultury. Omówienie poszczególnych ujęć teoretycznych zawierać będzie informację o ich genezie, założeniach i najważniejszych dziełach wraz z sylwetkami najistotniejszych badaczy.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ZO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. Będziemy poznawać trudne i dyskusyjne reguły polskiej ortografii i interpunkcji oraz redagować teksty z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)