Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2500-PL-PS-OB3Z-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie diagnozy psychologicznej, jako jednej z form działalności psychologa, mającej zastosowanie w aktywności badawczej i w praktyce psychologicznej. Wskazuje się na znaczenie wiedzy psychologicznej jako nieodzownej w procesie diagnozowania i formułowaniu diagnozy psychologicznej. Metody diagnozy psychologicznej mają za podstawę określoną teorię lub koncepcję psychologiczną. Zastosowanie metod diagnozy psychologicznej wiąże się z określonym problemem badawczym, przedmiotem lub podmiotem badania

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do metod jakościowych stosowanych w badaniach w obszarze psychologii. Przedmiotem kursu będą umiejętności potrzebne na każdym etapie procesu badawczego w podejściu jakościowym:

Między innymi:

• Rozumienie specyfiki i rodzajów badań jakościowych

• Formułowanie odpowiednich pytań badawczych

• Zagadnienia etyczne w podejściu jakościowym

• Refleksyjność badacza i krytyczne myślenie w podejściu jakościowym

• Dobór uczestników w badaniu jakościowym

• Procedury zbierania danych w badaniu jakościowym

• Planowanie i przeprowadzanie wywiadów badawczych

• Analiza danych jakościowych

• Sporządzanie raportu z badania jakościowego

• Umiejętność krytycznej lektury raportów z badań jakościowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia i problemy psychologii osobowości. Zawiera: prezentację głównych orientacji teoretycznych w psychologii osobowości, (podejścia teorii cech, teorii uczenia się, psychodynamicznego, humanistycznego, i poznawczego), oraz charakterystykę mechanizmów "ja", procesów kontroli i samoregulacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej, a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia,

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3L-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Studenci będą poznawać różne formy wykonywania pracy (zatrudnienie etatowe w różnych instytucjach, własna działalność gospodarcza itp.) oraz różne obszary działalności psychologicznej. Będą także mieli możliwość przemyślenia własnych wyobrażeń dotyczących ich roli zawodowej oraz określenia drogi, jaka może doprowadzić do ich realizacji. W trakcie zajęć przygotowywać będą własny plan rozwoju zawodowego

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB3Z-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia i analizy wywiadu psychologicznego. Problematyka zajęć: 1. Kontakt indywidualny;2. Sposoby prowadzenia wywiadu; 3.zasady wnioskowania i stawiania hipotez.

Zajęcia składają się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)