Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
1200-2CHOBLAWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach 15 godzin wykładów zostaną przedstawione najważniejsze metody

obliczeniowe chemii kwantowej. Omówiony zostanie szczegółowo zakres

stosowalności oraz oczekiwana dokładność tych metod w rozwiązywaniu

zagadnień chemii strukturalnej, spektroskopii, termochemii, oraz teorii

reaktywności chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2CHOBLALZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą mogli wybrać pięć interesujących ich ćwiczeń z chemii teoretycznej, które następnie będą wykonywać podczas 5 spotkań po 3h każde.

Strona przedmiotu
1200-2CHSTRWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zalet i ograniczeń metod wyznaczania geometrii cząsteczek. Zdobycie umiejętności posługiwania się parametrami geometrycznymi cząsteczek w celu lepszego rozumienia ich właściwości chemicznych i fizykochemicznych. Empiryczne modele wykorzystujące parametry geometryczne cząsteczek (a także jonów i jonocząsteczek) a pozwalające na interpretacje ich chemicznych i fizykochemicznych właściwości

Strona przedmiotu
1200-2MON17Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu omówienie procesów chemicznych odpowiedzialnych za różnice w skuteczności konkretnych leków u różnych pacjentów. Przedstawione zostaną także praktyczne metody pozwalające na dobieranie leku do konkretnego pacjenta, a nie tylko do konkretnej choroby.

Strona przedmiotu
1200-2CHINFWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu omawiane będą podstawowe metody fizykochemiczne oraz metody obliczeniowe dostarczające danych mających zastosowanie w farmakologii: skrining wirtualny, techniki eksploracji danych oraz QSAR. Przedstawione zostaną repozytoria związków biologicznie czynnych oraz wykorzystanie ich w projektowaniu leków.

Strona przedmiotu
1200-2CHINFLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z repozytoriami danych o znaczeniu farmakologicznym, ich analizą i wykorzystaniem w projektowaniu leków. Wykorzystując podstawowe techniki eksploracji danych student zapozna się z procesem projektowania leku w oparciu o deskryptory molekularne.

Strona przedmiotu
1200-2MON2Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów oraz analizy ich wpływu na środowisko.Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem. Szeroko zostały omówione perspektywy zastosowań ogniw w technice wraz z nowymi koncepcjami elektrochemicznych źródeł energii i ich zastosowań.

Strona przedmiotu
1200-2MON21Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw optyki molekularnej i spektroskopii laserowej ze szczególnym uwzględnieniem femtosekundowej dynamiki molekularnej oraz kinetyki reakcji w czasie rzeczywistym

Strona przedmiotu
1200-2MON18Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla szerokiego grona odbiorców wyjaśniający i omawiający zjawiska oraz zagadnienia związane z grafenem. Ze względu na tematykę ma interdyscyplinarny charakter na pograniczu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej.

Strona przedmiotu
1200-2KRINKRWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2KRINKRLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MON22Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdisciplinary lecture addressed to the participants with different background: chemistry, physics, biology, human science, etc. Provides an introduction to the marine microplastics and presents the scientific state-of-art in this domain.

Strona przedmiotu
1200-2MON5Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu wykładu student powinien wykazać się wiedzą ogólną w zakresie metodologii badań elektrochemicznych ciał stałych (w szczególności warstw ? elektrod modyfikowanych), doboru odpowiednich technik elektroanalitycznych, oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji z literatury w tej dziedzinie

Strona przedmiotu
1200-2METELCHWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MOCHORLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Programy HyperChem i PCModel - dokładne omówienie ich metod działania oraz podstawowych i zaawansowanych funkcji. Student czynnie uczestniczy w modelowaniu cząsteczek organicznych o wzrastającym stopniu złożoności i obliczaniu ich parametrów geometrycznych oraz energii sterycznych.

Strona przedmiotu
1200-2MON13Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami technik bazujących na efekcie ramanowskim oraz zaprezentowanie przeglądu zastosowań metod spektroskopii ramanowskiej w przemyśle, nauce i sztuce. Szczególny nacisk położony będzie na zastosowania biologiczne i biomedyczne (tj. w medycynie, farmacji i kryminalistyce)

Strona przedmiotu
1200-2PRAKTZ1Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
1200-2MON6Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność rozpoznawania istotnych lokalnych zmian w wielocząsteczkowych strukturach białkowych i DNA. Przewidywanie zmian struktury peptydów, DNA i enzymów na skutek oddziaływania z jonami metali. Przewidywanie efektywności mediatorów biosensorowych na podstawie ich własności elektrochemicznych i reakcji redoks enzymu.

Strona przedmiotu
1200-2SPNMRWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm oraz podstawowymi zastosowaniami spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego.

Strona przedmiotu
1200-2MON8Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowych wiadomości na temat teorii sprzężonych klasterów i jej zastosowań do obliczeń kwantowochemicznych

Strona przedmiotu
1200-2MON1Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Strona przedmiotu
1200-2MON20Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zaprezentowane będą aktualne metody syntezy oraz zastosowania organiczno-nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych w chemii, biologii i medycynie. Poruszona zostanie tematyka związana zarówno z syntezą, charakterystyką, jak i konkretnymi zastosowaniami nanomateriałów hybrydowych w biologii, dostarczaniu leków oraz fotonice.

Strona przedmiotu
1200-2MON14Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest adresowany do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o spektroskopii w podczerwieni o zagadnienia wykraczające poza kursowe wykłady ze spektroskopii – w szczególności o zastosowania spektroskopii w podczerwieni w analizie nowych materiałów, naukach biologicznych i kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
1200-2MON7Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)