Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych [2102-BW-L-D4ODSI] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych [2102-BW-L-D4ODSI]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 316
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-20 11:30 : 13:00 sala 316
Gmach Audytoryjny
2024-05-27 11:30 : 13:00 sala 316
Gmach Audytoryjny
2024-06-03 11:30 : 13:00 sala 316
Gmach Audytoryjny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Grzegorz Gudzbeler
Literatura:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

D. Lubasz Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Zakres tematów:

Przedmiot „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych we współczesnym świecie. Oprócz wprowadzenia odpowiednich pojęć związanych z tematyką przedmiotu omawiane będą elementy związane z praktycznym zastosowaniem obowiązujących przepisów oraz wymagań, możliwości i zagrożeń wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii. Pozwoli to na zbudowanie podstaw pozwalających na właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące grupy zagadnień:

- Wprowadzenie do przetwarzania danych osobowych.

- Ocena ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych.

- Zasady przetwarzania danych osobowych.

- Zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych.

- Informacja publiczna – podstawy.

- Ochrona informacji niejawnych – wprowadzenie (podstawy prawne, pojęcia, klauzule, informacje niejawne państw trzecich).

- Ochrona informacji niejawnych – ustalanie i modyfikowanie poziomu niejawności informacji, tajemnice zawodowe, tajemnica przedsiębiorstwa.

- Organizacja ochrony informacji niejawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

- Kancelarie tajne, środki bezpieczeństwa fizycznego.

- Bezpieczeństwo teleinformatyczne i przemysłowe.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, konwersacja z prezentacja multimedialną, dyskusja i samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza przykładowych dokumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnego testu wiedzy. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 100, w tym:

80 punktów – test pisemny;

20 punktów – praca pisemna

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)