Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

EU in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-EURS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU in International Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie i opisanie stosunków Unii Europejskiej z różnymi regionami świata w trzech wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym (pomoc rozwojowa i humanitarna).

Pełny opis:

1. UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR GLOBALNY

Przedstawienie integracji europejskiej, Unii Europejskiej oraz zmiennego charakteru systemu międzynarodowego; zmienna natura UE; współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej, Europa jako supermocarstwo gospodarcze; stosunki zewnętrzne: problem konsekwentnego działania; UE a globalizacja

2. PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY – PERSPEKTYWA AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA

Pozimnowojenny system międzynarodowy; instytucjonalne i prawne ramy stosunków transatlantyckich; problemy polityczne między USA a Europą; gospodarczy wymiar stosunków transatlantyckich; Europejskie i Amerykańskie podejście do globalizacji

3. BLISKIE SĄSIEDZTWO UE – BASEN MORZA ŚRÓDZIEMNEGO I BLISKI WSCHÓD

UE a konflikt na Bliskim Wschodzie; stanowisko UE w bliskowschodnim procesie pokojowym; przedstawienie Europejskiego zaangażowania politycznego i gospodarczego na Bliskim Wschodzie; Partnerstwo Eurośródziemnomorskie – tło historyczne, cele, struktury, osiągnięcia

4. STOSUNKI UE Z EUROPĄ WSCHODNIĄ, ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWO-ZACHODNIĄ

Unia Europejska po rozszerzeniu na wschód; instytucjonalne i prawne ramy polityki UE wobec Europy Środkowowschodniej; polityczne problemy miedzy tymi regionami; wymiar gospodarczy

5. STOSUNKI MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A GRUPĄ PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP)

Ewolucja, Układ z Kotonu; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE wobec państw AKP; polityka rozwojowa, pomocowa i handlowa wobec Afryki Subsaharyjskiej; Francja a Afryka Subsaharyjska: uprzywilejowane stosunki; brytyjska polityka wobec Afryki w nowej erze; Afryka a kraje Północy: wspólnoty polityczne i różne rodzaje państw; warunkowość polityczna w stosunkach między UE a państwami AKP

6. POLITYKA UE WOBEC AMERYKI ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ (AMERYKI ŁACIŃSKIEJ)

Tło historyczne oraz cele i struktury polityczne; polityka rozwojowa, pomocowa i handlowa; partnerstwo ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) – stosunki oparte na założeniach strategicznych i neoliberalnych; gospodarka polityczna niezależności banków centralnych w krajach Ameryki Łacińskiej; UE a Kuba – problem embargo

7. POLITYKA UE WOBEC AZJI

8. UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR GLOBALNY – WNIOSKI

UE jako aktor globalny a dynamika interregionalizmu: analiza porównawcza; integracja europejska, tożsamość narodowa a globalizacja; Globalna Europa?; przyszłość UE jako aktora globalnego

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

- F.Cameron, The Foreign and Security Policy of the European Union: Past, Present and Future, Sheffield 1999

B.White, Understanding European Foreign Policy, Basingstoke 2001

Ch.Bretherton, J.Vogler, The European Union as a Global Actor, London-New York 2000

R.H.Ginsberg, The European Union in International Politics, Boulder 2001

- R.H.Ginsberg, Conceptualizing the European Union as an International Actor: Narrowing the Capability–Expectations Gap, „Journal of Common Market Studies”, nr 3/1999

Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik, red. K.Schubert, G.Müller-Brandeck-Bocquet, Opladen 2000

- P.Bessa-Rodriguez, European Union-Mercosur: in search of a New Relationship, „European Foreign Affairs Review”, nr 4/1999

- A.Boukhars, S.A.Yetiv, 9/11 and the Growing Euro-American Chasm over the Middle East, „European Security”, nr 1/2003

- S.Dearden, The Future Role of the European Union in Europe’s Development Assistance, „Cambridge Review of International Affairs”, nr 1/2003

- K. Zajączkowski, The Relations Between the European Union

and the Countries of Sub-Saharan Africa Following the End of the Cold War, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societes” 2005, no. 20, Polish Academy of Sciences

- K.Zajączkowski, Building institutional systems of the European Union’s Official Development Assistance to Africa in Central Europe. Case Studies: Poland, w: R. Riedel (red.), Central Europe. Two Decades After, Warsaw 2010

- K.Zajączkowski, The European Union and Developing Countries, w: W.Gizicki (red.), European Union. Present and Future, Lublin 2009.

- K.Zajączkowski, The Policy of the European Union towards the Countries of Africa, Caribbean and Pacific (ACP). Implications for Poland, Rocznik "Yearbook of Polish European Studies" 10, nr 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student powinien:

w dziedzinie WIEDZY:

• posiadać wiedzę o politycznej i gospodarczej działalności UE na świecie,

• posiadać wiedzę o podstawowych mechanizmach unijnej polityki zewnętrznej

• posiadać wiedzę o celach i interesach UE w różnych regionach świata

w dziedzinie UMIEJĘTNOŚCI:

• potrafić wyjaśnić rolę UE na świecie,

• potrafić wyjaśnić rolę UE w rozwiązywaniu problemów w różnych regionach świata,

• potrafić dokonać analizy i oceny polityki zewnętrznej UE

w dziedzinie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• osiągnąć większą niezależność w stosowaniu wiedzy teoretycznej podczas analizy podstawowych zjawisk międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• stać się bardziej odpowiedzialnym z racji tego, że obecność na wykładach nie jest obowiązkowa i pozostawia się studentom wybór co do tego, w jaki sposób uzyskają wiedzę przekazywaną na wykładach

• stać się bardziej pilnym i rzetelnym ze względu na rygorystyczne egzekwowanie wymogów egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny albo praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.