Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami badawczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2ZARZPROJBAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami badawczymi
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady pozakierunkowe studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu omówienie elementów, z jakich powinien składać się projekt zarówno badawczy jak i komercyjny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie zasad przygotowywania projektu zarówno badawczego jak i komercyjnego. W trakcie zajęć będą poruszane następujące zagadnienia: podstawy zarządzania projektami, planowanie projektu, budowa i zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie ryzykiem i zmianami w projektach, zarządzanie finansami - tworzenie budżetu w projektach, realizacja i zamykanie projektu, finansowanie projektów badawczych w UE i w Polsce, komercjalizacja badań wraz z elementami prawa własności.

Literatura:

Wykład autorski.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien posiada praktyczną umiejętności przygotowania projektu badawczego jak również komercyjnego, znać elementy, jakie należy uwzględnić przy planowaniu projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po uzgodnieniu ze studentami: praca semestralna, test lub wypowiedź ustna studenta na temat zagadnień poruszanych w trakcie wykładu (w jęz. polskim albo w jęz. angielskim)

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski, Marcin Pałys
Prowadzący grup: Marcin Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)