Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
4030-AKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje: podstawową wiedzę z zakresu historii architektury krajobrazu; charakterystykę współczesnej architektury krajobrazu; opanowanie umiejętności oceny przyrodniczych i kulturowych walorów krajobrazu miejskiego; podstawową wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy formami zagospodarowania terenu a przyrodniczym funkcjonowaniem krajobrazu; problematykę planowania i projektowania zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
4030-EPPOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wybranym, ekonomicznym problemom polityki ochrony środowiska.

Kolejno przedstawione zostaną: elementy analizy decyzyjnej i narzędzia analizy ekonomicznej, praktyczne zastosowania ekonomicznej wyceny dóbr i zasobów środowiska przyrodniczego. Najszerzej omówione zostaną narzędzia regulacji w polityce ochrony środowiska, a przede wszystkim zastosowanie instrumentów ekonomicznych. Polityka ochrony środowiska zostanie przedstawiona głównie na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń najbogatszych krajów uprzemysłowionych, UE i Polski. Wskazane zostaną praktyczne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne kształtujące i determinujące realizację programów związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajowych. Wykład obowiązkowy dla studentów MSOŚ UW i wyboru kierunkowego dla studentów WNE.

Strona przedmiotu
4030-EKOT-CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci realizują projekt badawczy dotyczący oceny zanieczyszczenia środowiska w wybranym rejonie Warszawy. W ramach prac terenowych poznają zasady pobierania próbek środowiskowych (gleby i wody) do analiz ekotoksykologicznych. Podczas zajęć laboratoryjnych stosują podstawowe metody analityczne służące do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, oceny czynników glebowych wpływających na mobilność zanieczyszczeń oraz oceny koncentracji substancji toksycznych w zbiorniku wodnym. Zapoznają się metodami bioindykacyjnymi stosowanymi w monitoringu poziomu zanieczyszczeń środowiska lądowego i wodnego.

Strona przedmiotu
4030-EKOT-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody badawcze stosowane w ekotoksykologii.

Strona przedmiotu
4030-MSH-CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej i pozwalają wykorzystać praktycznie wiedzę z wykładu (4030-MSH-W). Stanowią wprowadzenie do obsługi pakietu ArcGIS, który wykorzystywany jest następnie do przygotowania danych, stanowiących wejście do systemu modelowania hydrologicznego HEC.

Strona przedmiotu
4030-MSH-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. W czasie wykładów student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania, elementami statystyki opisowej jako narzędzia wspomagającego proces modelowania oraz źródłami danych hydrologicznych w modelowaniu matematycznym obiegu wody. Omawiane są również przykłady systemów modelowania hydrologicznego (MIKE-SHE, HEC, SWAT i in.)

Strona przedmiotu
4030-WPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest system instytucjonalny i podstawowe zasady prawa materialnego Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje strukturę i mechanizm funkcjonowania systemu prawnego UE. Wykład oparty jest o najnowszą literaturę przedmiotu i uwzględnia aktualny stan prawny i faktyczny oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)