Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: LM-ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2700-L-LM-Z2ETZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami etycznymi wynikającymi z logistyki mediów. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:

- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad, które mają uświadomić studentom, że cała filozofia mediów ma jednoznacznie etyczne podłoże

- na założeniach praktycznych czyli na analizie unormowań zarówno etycznych jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem mediów w demokratycznym państwie prawnym.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2MARK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to przedmiot, w ramach którego studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynku i sposoby poruszania się w tym obszarze. Zostaną zapoznani z istotą marketingu, będą potrafili odkrywać szanse rynkowe oraz opanują umiejętność wykorzystywania instrumentów marketingu.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2MEOP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z elementarną metodologią matematyczno- statystyczną umożliwiającą w każdej fazie procesu decyzyjnego symulację, prognozę i ocenę stopnia ryzyka.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2PRPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2STAT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi z zakresu analizy struktury zjawisk masowych, analizy współzależności cech mierzalnych i niemierzalnych, weryfikowaniem hipotez statystycznych z użyciem programu Statistica przydatnymi podczas realizacji badań w zakresie pracy licencjackiej z nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2TIME
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)