Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2105-PP-L-D2INEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z systemem instytucjonalnym UE ze szczególnym podkreśleniem systemowego ujęcia zagadnienia. Omawiane są poszczególne instytucje UE, ich geneza, struktura oraz funkcje, ale także

szeroko rozumiane rozwiązania instytucjonalne. Ponadto, tematyka zajęć zawiera podstawową analizę procesu decyzyjnego na poziomie głównych instytucji Unii Europejskich oraz wpływu podejmowanych decyzji na państwa członkowskie.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2LOGI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pojęcie kultury logicznej.

2. Język w sensie logicznym.

3. Kategorie składniowe wyrażeń.

4. Wprowadzenie do rachunków logicznych.

5. Klasyczny rachunek zdań.

6. Sprawdzanie metodą zerojedynkową czy w danych wnioskowaniach zachodzi wynikanie logiczne.

7. Rozszerzenia KRZ.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2OGWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach przedmiotu Obrót gospodarczy w Polsce odbywają się w formie konwersatorium. Część praktyczna zajęć (case study) realizowana jest m.in. przy wykorzystaniu ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obrotem gospodarczym w Polsce oraz uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności

gospodarczej.

W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne dotyczące m.in. posługiwania się właściwymi normami

prawnymi, procesowania podstawowych czynności prawnych, w szczególności dotyczących zawierania umów handlowych, interpretacji

podstawowych dokumentów sprawozdawczych, przetwarzania danych dotyczących obrotu gospodarczego przy wykorzystaniu

podstawowych metod analizy.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2PWUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Polska w Unii Europejskiej" omawia nie tylko historię przystępowania Polski do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, ale ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty tego procesu. Zajmujemy się miejscem i oceną Polski wobec głównych problemów i wyzwań przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2RYEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami teorii integracji gospodarczej oraz z konstrukcją rynku wewnętrznego UE, ze wszystkimi jego swobodami oraz zasadami ich funkcjonowania.

Studenci poznają również wspólną politykę gospodarczą UE, zwłaszcza aspekty dotyczące formowania wspólnego rynku.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje kluczowe instytucje polityczne Polski, zapoznaje się z ich tradycjami ustrojowymi i praktyką konstytucyjną. Obok ewolucji ustrojowej II RP, PRL oraz Polski od 1989 roku zapoznaje się z najważniejszymi organami władzy państwowej - Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Administracja publiczna, Władza sądownicza, Organy kontroli państwowej wraz z otoczeniem politycznym - partie polityczne oraz grupy interesu.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D2SPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z polityką podatkowe państw europejskich (główne cele, instrumenty podatkowej , strategie) oraz z regulacją prawną i praktyką polityki podatkowej EU. Główny nacisk jest położony na analizę polityki podatkowej państw europejskich.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)