Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-M-D2AIDJ-ADP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria nauki o polityce.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych.

Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe.

Strona przedmiotu
2102-M-D2DEPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych.

Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych.

Napięcia w sferze decyzji politycznych.

Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego.

Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym.

Strona przedmiotu
2102-M-D2HIPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie instytucji politycznej.

Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesnej.

Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne.

Strona przedmiotu
2102-M-D2MTAP-ADP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badanie polityki w przestrzeni nauk społecznych.

Procedury badawcze w politologii.

Podstawy analiz geopolitycznych i strategicznych.

Metodyka studiów nad ruchami społecznymi i politycznymi.

Strona przedmiotu
2102-M-D2POOR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji.

Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach.

Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami.

Koncepcje interpretujące organizacje jako systemu polityczne.

Strona przedmiotu
2102-M-D2PZRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku.

Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989.

Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu".

Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona przedmiotu
2102-M-D2SEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskie.

Strona przedmiotu
2102-M-D2TTPS-ADP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tworzenie think-tanków oraz ich rola i cele w różnych aspektach i wymiarach.

Krytyczna analiza koncepcji i pojęć dotyczących think-tanków.

Zagadnienia, zjawiska i zachowania społeczno-polityczne o charakterze pozapaństwowym.

Strona przedmiotu
2102-M-D2WMPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej.

Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne.

Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej.

Strona przedmiotu
2102-M-D2ZAPR-ADP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy zarządzania projektami.

Planowanie i kontrola zarządzania projektem.

Zasady formowania zespołów projektowych.

Problematyka zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)