Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-L-D2ADPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia administracji publicznej.

Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

Proces decyzyjny w administracji publicznej.

Podział terytorialny państwa.

Strona przedmiotu
2102-L-D2FIPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień z filozofii polityki.

Strona przedmiotu
2102-L-D2HIPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota historii politycznej i jej miejsce na tle historii powszechnej.

Główne wydarzenia i procesy społeczne i polityczne od końca XVIII do początku XXI wieku.

Przełomowe wydarzenia polityczne w dziejach świata we wskazanym okresie.

Rewolucje, wielkie wojny i konflikty zbrojne we wskazanym okresie.

Strona przedmiotu
2102-L-D2NHPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku.

Faktografia dotycząca funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP.

Główne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz kryzysy lat 1914-1989.

Strona przedmiotu
2102-L-D2NABE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy nauk o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo w ujęciu strategicznym, procesowym, instytucjonalnym oraz prakseologicznym.

Systemy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, regionalnego i globalnego.

Bezpieczeństwo jako problem politologiczny i społeczny.

Strona przedmiotu
2102-L-D2PSSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Człowiek w sytuacji społecznej.

Mechanizmy wpływu społecznego.

Współzależności i interakcje społeczne.

Postawy społeczne i ich zmiana.

Emocje i motywacje.

Stereotypy i uprzedzenia.

Tożsamość społeczna.

Strona przedmiotu
2102-L-D2SPPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kluczowe obszary życia społecznego w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym.

Przemiany społeczne w Polsce od XIX wieku do współczesności.

Struktura i kondycja społeczeństwa polskiego oraz jego przemiany od XIX wieku do współczesności.

Strona przedmiotu
2102-L-D2SPRR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo cywilne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo karne.

Prawo administracyjne.

Strona przedmiotu
2102-L-D2TINK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy technik informacyjnych.

Wykorzystanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym oraz tworzenie prezentacji multimedialnych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)