Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-1BCMWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu omawiane będą główne typy białek o istotnym znaczeniu dla farmakologii. Na przykładzie receptorów GPCR zostanie przedstawiony proces projektowania leków uwzględniający zależność między strukturą związku a jego aktywnością oraz dane pochodzące z fazy klinicznej.

Strona przedmiotu
1200-1CHBIOPWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa rola pierwiastków w układach biologicznych, reakcje biologiczne i procesy transportu przez membrany biologiczne.

Strona przedmiotu
1200-1KTMCHOWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu rozszerzenie wiadomości o metodach konstrukcji i transfromacji związkówł organicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze świadomym planowaniem struktury przestrzennej molekuł.

Strona przedmiotu
1200-1KTMCHOPL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarów jest ściśle powiązana z bieżącym wykładem. Celem zajęć jest utrwalenie i rozszerzenie aktualnie poruszanych na wykładzie zagadnień i zilustrowanie ich konkretnymi przykładami.

Strona przedmiotu
1200-1MZROWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z różnymi technikami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy oraz ich wykorzystaniem w analizie specjacyjnej. Jest uzupełnieniem zajęć z chemii analitycznej i instrumentalnych metod analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-1METRCHWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy metrologii chemicznej, zasady prowadzenia pomiarów, walidacja procedur pomiarowych, ocena niepewności wyników pomiarów chemicznych, wymagania prawne zawarte w normie ISO/IEC 17025:2005

Strona przedmiotu
1200-1NMATWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest podzielony na dwie części. W części pierwszej (15 godz) dotyczącej polimerów przewodzących zostaną omówione metody chemicznego i elektrochemicznego otrzymywania polimerów, ich właściwości i metody badań oraz praktyczne zastosowania polimerów przewodzących w elektronice, analityce chemicznej, ogniwach, elektrokatalizie. Kilka godzin (3 ) będzie poświęconych omówieniu otrzymywania, właściwości i zastosowaniom nanostruktur z polimerów przewodzących. W części drugiej dotyczącej nanostruktur węglowych (15 godz) po

wstępie definiującym pojęcie nanotechnologii wykład będzie się koncentrował na prezentacji (historia odkrycia, otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania) nowych nanostruktur węglowych - fulerenów, nanorurek, nanokapsułek i grafenu.

Strona przedmiotu
1200-1PKINCHEDNWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej - definicje i krytyczna analiza. Typowe mechanizmy reakcji i ich analiza kinetyczna. Teoretyczny opis szybkości reakcji - teoria stanu przejściowego. Nowe osiągnięcia w dziedzinie kinetyki: teoria Marcusa, badania ultraszybkich reakcji.

Procesy autokatalityczne. Elementy dynamiki nieliniowej - struktury dyssypatywne w chemii.

Strona przedmiotu
1200-1POCHEML
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestniczenie w wydarzeniach popularyzujących chemię a koordynowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest wykształcenie u studentek i studentów umiejętności wyszukiwania, opracowywania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń chemicznych o popularyzującym charakterze.

Strona przedmiotu
1200-1PRAKTL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
1200-1ZMPRAL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
1200-1ZMPRBL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
1200-1PMTDDL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1STERWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać wiedzę w zakresie współczesnej stereochemii statycznej

Strona przedmiotu
1200-1STERPL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien biegle stosować zespół pojęć i nazewnictwa współczesnej stereochemii

Strona przedmiotu
1200-1TEGRWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Posługiwanie się teorią grup punktowych i ich reprezentacji w zagadnieniach spektroskopii atomowej i molekularnej, chemii kwantowej i innych działach chemii.

Strona przedmiotu
1200-1TEGRCL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Posługiwanie się teorią grup w zagadnieniach spektroskopii atomowej i molekularnej, chemii kwantowej i innych działach chemii

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)