Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady fakultatywne dla I STOPNIA- sem zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady fakultatywne dla I STOPNIA- sem zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2700-L-FAK-D-BP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest problematyce bibliologii politycznej w kontekście historii książki na świecie i w Polsce od XVI w. po XX w.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-D-OJPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania prac dyplomowych. Uczestnicy zajęć będą zdobywać umiejętności praktyczne – będą się uczyć, jak dobierać środki językowe, żeby tekst był spójny, poprawny językowo i stylistycznie.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-Z-OJPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład fakultatywny - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania prac dyplomowych. Uczestnicy zajęć będą zdobywać umiejętności praktyczne – będą się uczyć, jak dobierać środki językowe, żeby tekst był spójny, poprawny językowo i stylistycznie.

Strona przedmiotu
2700-POPO-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o zróżnicowanej tematyce służące pogłębianiu wiedzy ogólnej jak i bardziej sprecyzowanych zainteresowań, realizowane w obrębie jednostki macierzystej jak i poza nią tj. na innych wydziałach UW.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-D-REKL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele, funkcje, modele, strategie reklamowe. Insight reklamowy. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Planowanie i realizacja kampanii. Koncepcje, formy, etyka przekazu reklamowego. Techniki perswazyjne, język przekazu i emocje. Stereotypy i wizerunki kobiety i mężczyzny w reklamie.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-D-RMKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja zagadnień wynikających z przekazywania przez media informacji o tematyce prawnej.

W tym zakresie realizowane będą zajęcia dotyczące:

- roli mediów w przekazywaniu informacji o prawie;

-reguł i zasad wynikających z przekazywania tego rodzaju informacji, w tym słownictwa specjalistycznego i terminologii prawniczej;

-czynników wpływających na rzetelność informacji o prawie;

-medialnych relacji z procesów sądowych;

-organizacji i pracy sądu;

-praktycznych aspektów związanych z pracą dziennikarza-publicysty prawnego.

Ćwiczenia wykonane w ramach zajęć mają na celu zapoznanie słuchacza z językiem prawnym i z językiem prawniczym, specyfiką pracy i organizacją sądu, a także zmierzenie się z wyzwaniami dziennikarzy-publicystów prawnych.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-D-TINE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami odnoszącymi się do praktycznego zastosowania interaktywnych narzędzi w działaniach dotyczących kultury, nauki i edukacji.

Zajęcia odbywają się asynchronicznie, za pośrednictwem narzędzia informatycznego do zdalnego nauczania - Platformy COME UW.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)