Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1200-BIOINF-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i serwisami internetowymi oraz programowania prostych zadań praktycznych i wizualizacji wyników

Strona przedmiotu
1200-CHBIO-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wzrost wiedzy, umiejętności i świadomości uczestników dotyczących bezpiecznego wykorzystywania zasobów znajdujących się wokół człowieka.

Zajęcia realizowane będą za pomocą b-learningu i obejmą 7 modułów tematycznych. Do zajęć zostanie napisany skrypt - jednocześnie w języku polskim i angielskim.

Strona przedmiotu
1200-CHMRPOL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny wykład dla szerokiego grona odbiorców stanowiący wstęp do oceanologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chemicznych i specyfiki regionów polarnych. Przyrodnicy, humaniści, żeglarze i wszyscy zainteresowani morzem niespecjaliści, którym nie są obojętne problemy środowiska, mile widziani.

Strona przedmiotu
1200-CHWN-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym przedmiotu jest nabycie przez studentów kierunków humanistycznych i społecznych poprawnej wiedzy dotyczącej zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas i wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się tą wiedzą.

Strona przedmiotu
1200-CHABSR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw metod chemii analitycznej oraz ich zastosowanie w ochronie środowiska. Poznanie zasad opracowania wyników analiz i organizacji laboratorium analitycznego

Strona przedmiotu
1200-CWCH1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnictwo w zajęciach semestralnych umożliwia rozwój w zakresie emisji głosu i śpiewu chóralnego. Zajęcia mają charakter zbiorowy, w trybie stacjonarnym. Odbywają się raz w tygodniu.

Strona przedmiotu
1200-CWCH2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnictwo w zajęciach semestralnych umożliwia rozwój w zakresie emisji głosu i śpiewu chóralnego. Zajęcia mają charakter zbiorowy, w trybie stacjonarnym. Odbywają się raz w tygodniu.

Strona przedmiotu
1200-EJIP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z budową jądra atomowego oraz zjawiskiem promieniotwórczości i jej oddziaływaniu z materią. Ważnym celem wykładu jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą promieniotwórczość oraz przedstawienie problematyki energetyki jądrowej, wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Strona przedmiotu
1200-GECH-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie praw rządzących przemianami materii. Umiejętność zapisu równania prostej reakcji chemicznej i przewidywania jej kierunku. Umiejętność określenia podstawowych właściwości pierwiastków grup głównych oraz określenia budowy prostych związków chemicznych. Przyswojenie sobie podstawowej wiedzy na temat wiązań chemicznych, kwasów i zasad, reakcji red-ox i właścowości gazów, cieczy i ciał stałych.

Strona przedmiotu
1200-JEZNAUK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentki i studentów z pochodzeniem i strukturą terminologii naukowej, czemu służy wprowadzenie elementów znajomości języków klasycznych (łaciny i greki) i etymologii podstawowych terminów nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Ma to ułatwić rozumienie i zapamiętywanie specjalistycznego słownictwa oraz otworzyć możliwość tworzenia nowych terminów we własnej pracy naukowej. Omawiane są również elementy poprawności językowej oraz ustalone frazy, skróty i zwyczaje językowe w nauce.

Strona przedmiotu
1200-KNR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Strona przedmiotu
1200-MAMIPL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdisciplinary lecture addressed to the participants with different background: chemistry, physics, biology, human science, etc. Provides an introduction to the marine microplastics and presents the scientific state-of-art in this domain.

Strona przedmiotu
1200-MMOL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi.

Strona przedmiotu
1200-PCZN-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do chemii organicznej niskocząsteczkowych związków naturalnych na poziomie akademickim. Omawia występowanie, rolę i właściwości głównych grup metabolitów pierwotnych i wtórnych. Słuchacze zapoznani zostaną także z elementami ekochemii związków organicznych i współczesnymi poglądami na rolę chemicznej wymiany informacji w przyrodzie.

Strona przedmiotu
1200-RGPRC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z rodziną receptorów GPCR, które odpowiadają za komunikację między komórkami (sygnalizacja neuronalna i hormonalna) oraz ze światem zewnętrznym (widzenie, smak, zapach). Poznanie ich struktur, mechanizmów aktywacji receptorów i sygnalizacji komórkowej, oraz działania leków na te receptory w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-STPO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do fizykochemicznego. Na wykładzie omówione zostaną oddziaływania molekularne, definiujące jaką konformację przyjmują biopolimery oraz jakie mogą pełnić funkcje. Wykład zakończy wprowadzenie do inżynierii biomakromolekuł - projektowania sztucznych białek.

Strona przedmiotu
1200-SYNRAD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie będą omawiane zagadnienia związane z syntezą i zastosowaniem radionuklidów w medycynie jądrowej.

Strona przedmiotu
1200-PRNAPR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania. W trakcie wykładu przedstawię najważniejsze elementy programu. Integralną częścią przedmiotu są zajęcia laboratoryjne w trakcie których studenci napiszą proste programy.

Strona przedmiotu
1200-WSNANO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Strona przedmiotu
1200-ZAEN-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)