Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia 1100-3N21
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FZ-N - Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FZ-N
Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2014 - 2019)
2
(2020 - ...)
3
(2020 - 2020)
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)