Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3N21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astronomia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~gp/astronomia.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Skrócony opis:

Wykład z podstaw astronomii

Pełny opis:

Program:

Obserwacje astronomiczne

1. Żródła informacji o Wszechświecie - promieniowanie elektromagnetyczne i wpływ atmosfery na jego obserwacje; pył, meteoryty i sondy kosmiczne; neutrina; fale grawitacyjne.

2. Nowoczesne teleskopy i detektory

3. Metody obserwacyjne (astrometria, fotometria, spektroskopia,

interferometria, polarymetria)

Astronomia sferyczna

4. Układy współrzędnych na sferze niebieskiej

- horyzontalny; równikowy I; równikowy równonocny; ekliptyczny, galaktyczny i inne

5. Ruch dzienny i roczny sfery niebieskiej

- opis zjawisk w różnych współrzędnych

6. Trygonometria na sferze

- wzory trygonometrii sferycznej:

- trójkąt paralaktyczny i

- zamiana współrzędnych; -zastosowania

7. Czas i kalendarz

- czas gwiazdowy; ruch dzienny i roczny Słońca; czas słoneczny

- prawdziwy; -czas średni, czas strefowy;

- rok zwrotnikowy, rok gwiazdowy; ruch Księżyca, miesiąc

- synodyczny i syderyczny

Kosmografia - Obiekty astronomiczne

8. Odległości, rozmiary, rozmieszczenie - Układ Słoneczny; gwiazdy; Galaktyka; galaktyki, ich układy, rozmieszczenie; przybliżona jednorodność i izotropia rozkładu galaktyk; kwazary; mikrofalowe promieniowanie tła.

Kosmografia - Układ Słoneczny

9. planety i ich budowa; księżyce; drobne ciała (planetoidy, komety, meteoroidy, pył, wiatr słoneczny)

10. Ziemia jako planeta (pływy, pole magnetyczne, zorze)

11. Zaćmienia Słońca i Księżyca

- warunki

12. Mechanika układów planetarnych: zagadnienie 2 ciał

- prawa dynamiki w zastosowaniu do układu 2 ciał; redukcja do

- zagadnienia w układzie środka masy; prawa Keplera; orbity

- eliptyczne, paraboliczne, hiperboliczne

Astronomia gwiazdowa

13. Promieniowanie gwiazd

- wielkości gwiazdowe; natężenie, strumień energii i moc

- promieniowania; zależności dla ciała doskonale czarnego

14. Gwiazdy - masy, rozmiary, temperatury, jasności, skład chemiczny; jakociowy opis budowy wewnętrznej i zachodzących tam procesów; jakościowy opis ewolucji; białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury

15. Układy gwiazd - układy podwójne - podstawowe typy; gromady gwiazd

16. Materia międzygwiazdowa - gaz i jego fazy; pył; pola magnetyczne

17. Budowa Galaktyki - podsystemy gwiazdowe; ruchy gwiazd; rozkład materii międzygwiazdowej

18. Typy galaktyk - morfologiczne (E,S0,S,Irr); typy aktywności (radiogalaktyki, gal Seyferta, kwazary)

19. Układy galaktyk -grupy, Grupa Lokalna; gromady; supergromady i pustki

20. Wszechświat - prawo Hubble'a; jakościowy opis termicznej ewolucji Wszechświata; związek z fizyką wysokich energii, pierwotna nukleosynteza, mikrofalowe promieniowanie tła.

Literatura:

Ze względu na autorski charakter przedmiotu, dostępne są jedynie materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: Grzegorz Pojmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)