Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do widzenia obuocznego 1100-2BO06
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2009 - 2011)
6
(2012 - 2012)
5.5
(2013 - 2016)
4
(2017 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)