Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami informatycznymi 1000-2M08ZPI
Reguły punktacji przedmiotu

DM-INF - Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-MSUI - Magisterskie Studia Uzupełniające z Informatyki, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-INF
Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-MSUI
Magisterskie Studia Uzupełniające z Informatyki, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2008 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2008 - 2017)
MIMUW informatyczne do wyboru
1000-WYB-I
nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M
1000-WYB-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M wraz z laboratoriami
1000-WYBL-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3M+4I
1000-WYB-OM
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru wraz z laboratoriami
1000-WYBL-I
nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
1
(1976 - 2017)
1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW monograficzne dla MSUI
1000-MON-U
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
MIMUW monograficzne matematyczne
1000-MON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW obieralne informatyczne
1000-OBIER
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW wybieralne matematyczne
1000-FMON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2008 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Przedmioty fakultatywne dla informatyki
1000-INF-FAK
6
(2021 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Przedmioty obieralne dla informatyki
1000-INF-OBIER
6
(2021 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)