Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego [3006-GOJP1] Semestr zimowy 2024/25
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego [3006-GOJP1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 15:00 : 16:30 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-10 15:00 : 16:30 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-17 15:00 : 16:30 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-24 15:00 : 16:30 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-31 15:00 : 16:30 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Inga Grześczak
Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

3. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa 2008.

4. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2007.

5. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Zakres tematów:

I. Fonetyka:

1. Intonacja i akcent

2. Toki akcentowe

3. Enklityki i proklityki

II. Fleksja:

1. Kategorie imienne (liczby, rodzaju, przypadka).

2. Homonimia form fleksyjnych.

3. Supletywizm.

4. Kategorie werbalne (czas, osoba, strona, aspekt, tryb – modalność)

III. Składnia:

1. Związek zgody, związek rządu, związek przynależności.

2. Funkcje zdaniowe:

2a) podmiot (zdania bezpodmiotowe)

2b) orzeczenie (zjawisko konotacji)

2c) przydawka

2d) okoliczniki (miejsca, sposobu, celu, przyczyny, przyzwolenia, warunku, stopnia i miary; okoliczniki nietypowe)

3. Klasyfikacja zdań:

3a) zdania dopełnaijące

3b) zdania czasowe

3c0 zdania przyczynowo-skutkowe

3d) zdania celowe

3e) zdania warunkowe (zdania kontrfaktyczne)

3f) zdania porównawcze

3g) zdania przydawkowe

3h) zdania rozwijające

4. Kalki składniowe

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wyjaśnienie i objaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza i rozwiązywanie zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 50%

- śródsemestralny test kontrolny – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 25%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu testu śródsemestralnego.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)