Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. początkująca [3006-PNJŁ1-P] Rok akademicki 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. początkująca [3006-PNJŁ1-P]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 7 - sinologia
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 116
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-01 09:45 : 11:15 sala 116
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-03 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-04 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-07 13:15 : 14:45 sala 7 - sinologia
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-08 09:45 : 11:15 sala 116
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 55
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Inga Grześczak, Magdalena Zawadzka
Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT)

Uzupełniająca:

podręczniki:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

N. Kacman, Sbornik uprażnienij po latinskomu jazyku, Moskwa 1963

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych", Warszawa 1978 i nast.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

2. gramatyki

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, "Składnia łacińska", Bydgoszcz 2000;

T. Sinko, "Gramatyka łacińska", Warszawa 1925.

3. słowniki

"Słownik łacińsko-polski", pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

„Oxford Latin Dictionary”, red. P.G.W. Glare.

"Mały słownik polsko-łaciński", pod red. nauk. L. Winniczuk.

"Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich", oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza, Lwów – Warszawa 1925.

"Słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty, t. 1. Warszawa 2001, t. 2. Warszawa 2003

Zakres tematów:

1. Morfologia:

a) deklinacje I-V (także wyjątki);

b) czasownik: indicativus, imperativus, infinitivus, coniunctivus, formy nieosobowe (także od verba deponentia, semideponentia, defectiva i anomala)

c) participia

d) przymiotnik: odmiana i stopniowanie;

e) przysłówek: tworzenie i stopniowanie.

f) zaimki: odmiana

g) liczebniki

2. Składnia:

a) składnia zdania prostego;

- konstrukcje A.C.I., N.C.I., C.P.P., C.P.A., abl. absolutus

- składnia przypadków (podstawowe funkcje)

- coniunctivus w zdaniach głównych

b) składnia zdania złożonego

-consecutio temporum

-zdania pytajne zawisłe

- zdania dopełnieniowe

-zdania skutkowe

-zdania podmiotowe

- zdania podrzędne okolicznikowe celu, czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia

-zdania względne

3. Podstawy metryki łacińskiej

- iloczas

- heksametr i dystych elegijny

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

Szacunkowy nakład pracy studenta – 11 ECTS (330 godz.):

udział w ćwiczeniach: 240 godz. (8 ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń: 90 godz. (3 ECTS)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: Dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności może skutkować niezaliczeniem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)