Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej [2900-MK1-HWSN-OG] Semestr zimowy 2024/25
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej [2900-MK1-HWSN-OG]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-04 13:15 : 14:45 sala 17
Budynek Pomuzealny
2024-10-11 13:15 : 14:45 sala 17
Budynek Pomuzealny
2024-10-18 13:15 : 14:45 sala 17
Budynek Pomuzealny
2024-10-25 13:15 : 14:45 sala 17
Budynek Pomuzealny
2024-11-08 13:15 : 14:45 sala 17
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Bobiatyński, Michał Faszcza, Marek Janicki, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski
Literatura:

G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

A.H. Jomini, The Art of War, red. G.H. Mendell, W.P. Craighill, Westport 1977;

C. von Clausewitz, O wojnie, ks. I-VIII, Lublin 1995

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 roku, Warszawa 1989

K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976

T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 (obecnie reprint)

M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (obecnie reprint)

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978

A.F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959

A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego; w: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. I, Poznań 1962

Polska technika wojenna do 1500 r., pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994

M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985

B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957

J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2003

H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2004

J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717, Warszawa 1956

Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1965

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011

J. Black, A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800, Basingstoke 1991

J. Black, European Warfare 1660-1815, London 1994

G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road. The Logistics and Defeat in the Low Countries’ War, Cambridge 1972

G. Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988

Zakres tematów:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia z historii wojskowości starożytności, średniowiecza i epoki nowożytnej:

Dr M. Faszcza (4 wykłady) – sztuka wojenna starożytnej Grecji i Macedonii oraz starożytnego Rzymu

Dr hab. M. Janicki (3 wykłady) – sztuka wojenna średniowiecza i wczesnonowożyntna

Prof. M. Nagielski (2 wykłady) – staropolska sztuka wojenna: sztuka wojenna Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w kontekście zagrożeń zewnętrznych państwa w XVI w. oraz wpływ zachodniej i wschodniej sztuki wojennej na staropolską sztukę wojenną w XVII w. Charakterystyka działań na trzech teatrach operacyjnych: prusko-inflanckim, wschodnim i południowo - wschodnim.

Dr hab. K. Bobiatyński, prof. UW (2 wykłady) – przemiany w sztuce wojennej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej; wojskowość Wielkiego Księstwa Litewskiego

Dr Piotr Kroll (1 wykład) – sztuka wojskowa Kozaczyzny Zaporoskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki, przy wykorzystaniu technik multimedialnych, z możliwością zadawania pytań przez studentów.

Uwagi:

prof. Konrad Bobiatyński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)