Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język i kultura hebrajska [3600-7-HE1-WJKH(Z)] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesny język i kultura hebrajska [3600-7-HE1-WJKH(Z)]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 0.13
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 0.13
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 0.13
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 0.13
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 0.13
Budynek Porektorski jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 09:45 : 11:15 sala 0.13
Budynek Porektorski
2024-10-02 11:30 : 13:00 sala 0.13
Budynek Porektorski
2024-10-02 15:00 : 16:30 sala 0.13
Budynek Porektorski
2024-10-02 16:45 : 18:15 sala 0.13
Budynek Porektorski
2024-10-04 09:45 : 11:15 sala 0.13
Budynek Porektorski
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Maria Piekarska-Baronet, Agata Szepe, Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Literatura:

Chayat S., Israeli S., Kobliner H., Ivrit min ha-Hatchala (Hebrew from Scratch), part I, Academon, Jerusalem 2000.

Adamczyk, A., Dudzik-Rudkowska, M., Hebrajski nie gryzie, Edgard, Warszawa 2022.

Tiszler, G.; Yarden-Barak, A., Be-rosh u-ve-rishona, Akademon, Yerushalaim 2018.

Ma'adia M., Lehaclijach be-iwrit alef: le-matchilim (Succeed in Hebrew Aleph: Beginners' Level), Yerushalaim 2008.

Yarden-Barak, A. Tishler, G., Shuvi, ha-yalda mi-Israel, Akademon, Yerushalaim 2021.

Materiały własne.

Zakres tematów:

Alfabet - czytanie i pisanie z wokalizacją oraz bez wokalizacji.

Słownictwo:

pomieszczenia i sprzęty,

artykuły żywnościowe,

nazwy krajów i języków,

liczebniki główne i porządkowe, określanie daty

członkowie rodziny,

poczta,

pory dnia, miesiące, pory roku.

Struktury gramatyczne:

zaimki osobowe,

zaimki wskazujące,

zaimki pytajne,

przedimek określony,

przyimki (również w odmianie) : ל, ב, את, של, על, אל, אצל, מן, בגלל, כמו, עם

regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczownika,

liczba podwójna rzeczownika

stan zależny,

czasownik: bezokolicznik i formy osobowe: czas teraźniejszy, przeszły i przyszły koniugacji pa`al, pi`el, hitpa`el, hif`il i nif`al- rdzeń zdrowy (również zawierający spółgłoski gardłowe), lamed-he, ajn-waw, niektóre czasowniki słabe

Metody dydaktyczne:

symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

Kurs współprowadzony przez kilku prowadzących. Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych poszczególnych ocen końcowych.

Elementy oceny:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 po zakończeniu kursu student przystępuje do egzaminu pisemnego / ustnego.

Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Frekwencja także brana jest pod uwagę przy ocenie - osoby, które opuszczą więcej niż 40% zajęć nie mogą uzyskać oceny pozytywnej (nawet w sesji poprawkowej). Osoby, które uczestniczyły regularnie w zajęciach, jednak nie uzyskały zaliczenia, mogą przystąpić do powtórnego zaliczenia kursu w sesji poprawkowej.

Uwagi:

Kurs współprowadzony przez kilku prowadzących. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen wystawionych przez wykładowców.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)