Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych [4003-EU-L24-MNS] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia nauk społecznych [4003-EU-L24-MNS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 314
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 13:15 : 14:45 sala 314
Gmach Audytoryjny
2024-04-30 13:15 : 14:45 sala 314
Gmach Audytoryjny
2024-05-14 13:15 : 14:45 sala 314
Gmach Audytoryjny
2024-05-21 13:15 : 14:45 sala 314
Gmach Audytoryjny
2024-05-28 13:15 : 14:45 sala 314
Gmach Audytoryjny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 0
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamil Ławniczak
Literatura:

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa.

Bäcker R. et al. (2016), Metodologia badań politologicznych, Warszawa.

Becker H.S. (2013), Warsztat pisarski badacza, Warszawa.

Buttolph-Johnson J.B. et al. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa.

Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012a), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012b), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa.

Kvale S. (2012), Prowadzenie wywiadów, Warszawa.

Sułek A. (2001), Jak działa kwestionariusz? w: Sondaż polski, Warszawa.

Zakres tematów:

Kurs obejmuje kluczowe elementy składające się na metodologię badań społecznych, w tym projektowanie badań, podejścia do zbierania danych oraz metody ich analizy.

Celem przedmiotu jest zapoznanie osób biorących udział w zajęciach z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów. Studenci i studentki po ukończeniu zajęć powinni posiadać wiedzę na temat metod i technik badań empirycznych. Podczas zajęć poruszane będą również kwestie istotne zarówno dla badań empirycznych, jak i dociekań innych niż empiryczne, jak np. określanie celu badań, konstruowanie pytań badawczych, prowadzenie przeglądu literatury czy budowanie przekonującej argumentacji.

Tematy:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do badań empirycznych w naukach społecznych.

3. Cele badań, pytania badawcze, hipoteza, jednostki analizy.

4. Przegląd literatury.

5. Teorie w badaniach społecznych.

6. Etyka i jakość badań.

7. Dobór próby.

8. Zbieranie danych ilościowych. Badania sondażowe.

9. Wykorzystanie danych zastanych.

10. Wstęp do analizy danych ilościowych

11. Generowanie danych jakościowych. Badania terenowe.

12. Analiza danych jakościowych.

13–14. Prezentacje prac semestralnych

15. Test zaliczeniowy

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności) i wykonywanie zadanych prac, jak również uzyskanie przynajmniej 50% punktów na teście zaliczeniowym.

2. Na końcową ocenę składają się:

a. 60% – ocena pracy podczas semestru, w tym aktywności na zajęciach i przygotowanych zespołowo założeń projektu badawczego (tematy 13–14),

b. 40% – ocena testu zaliczeniowego (temat 15).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)