Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka [3001-11A2KP] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komparatystyka [3001-11A2KP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Birkholc
Literatura:

1) Teoria i metodologia

Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976, s. 410-421.

II Narratologia w ujęciu komparatystycznym

2) Narratologia klasyczna - monomit

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Kraków 2013 (fragmenty).

Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010.

III Epoki, trendy, kierunki

3) Modernizm

Sheppard R., Problematyka modernizmu europejskiego, tłum. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 91-123.

IV Komparatystyka dyskursu

4) Krytyka dyskursu

Foucault M., Porządek dyskursu [wyd. dowolne]

5) Postkolonializm

Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991 [fragmenty]

6) Postkolonializm a „sprawa polska”

Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

V Translatologia

7) Translatologia

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2004, Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii”, nr 3/4.

VI Komparatystyka intersemiotyczna

8) Obrazy i słowa

A. Dziadek, Relacja obraz-tekst. Próba charakterystyki typologicznej, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, red. B. Tokarz, Katowice 2002, s. 136-149.

9) Semiotyka filmu

J. Łotman, Semiotyka filmu

10) Kategorie transmedialne. Narracja w literaturze i filmie

Przylipiak M., Narrator literacki, „narrator” filmowy, [w:] J. Trzynadlowski (red.), Problemy poznawania dzieła filmowego, Wrocław 1990, s. 63-81.

11) Kategorie transmedialne. Fokalizacja w literaturze i filmie

M. Bal, Fokalizacja, [w:] eadem, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012, s. 146-167.

12) Adaptacja filmowa

Analiza jednej ze współczesnych polskich adaptacji filmowych – „Wojna polsko-ruska”, „Tatarak”, „Pod Mocnym Aniołem”,

13) Cyfrowe adaptacje literatury

E. Winiecka, Cyfrowe adaptacje literatury, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" LX, z. 2.

Zakres tematów:

1) Teoria i metodologia

Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976, s. 410-421.

II Narratologia w ujęciu komparatystycznym

2) Narratologia klasyczna - monomit

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Kraków 2013 (fragmenty).

Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010.

III Epoki, trendy, kierunki

3) Modernizm

Sheppard R., Problematyka modernizmu europejskiego, tłum. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 91-123.

IV Komparatystyka dyskursu

4) Krytyka dyskursu

Foucault M., Porządek dyskursu [wyd. dowolne]

5) Postkolonializm

Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991 [fragmenty]

6) Postkolonializm a „sprawa polska”

Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

V Translatologia

7) Translatologia

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2004, Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii”, nr 3/4.

VI Komparatystyka intersemiotyczna

8) Obrazy i słowa

A. Dziadek, Relacja obraz-tekst. Próba charakterystyki typologicznej, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, red. B. Tokarz, Katowice 2002, s. 136-149.

9) Semiotyka filmu

J. Łotman, Semiotyka filmu

10) Kategorie transmedialne. Narracja w literaturze i filmie

Przylipiak M., Narrator literacki, „narrator” filmowy, [w:] J. Trzynadlowski (red.), Problemy poznawania dzieła filmowego, Wrocław 1990, s. 63-81.

11) Kategorie transmedialne. Fokalizacja w literaturze i filmie

M. Bal, Fokalizacja, [w:] eadem, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012, s. 146-167.

12) Adaptacja filmowa

Analiza jednej ze współczesnych polskich adaptacji filmowych – „Wojna polsko-ruska”, „Tatarak”, „Pod Mocnym Aniołem”,

13) Cyfrowe adaptacje literatury

E. Winiecka, Cyfrowe adaptacje literatury, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" LX, z. 2.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)