Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia XIX wieku, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LZ-H19-W
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia XIX wieku, wykład
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest ogólną prezentacją dziejów Europy w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Na pierwszym planie znajduje się historia polityczna, pokazywana jednak w ścisłym związku z przemianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi.

Pełny opis:

Wykład jest ogólną prezentacją dziejów Europy w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Na pierwszym planie znajduje się historia polityczna, pokazywana jednak w ścisłym związku z przemianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi.

Omawiane są następujące zespoły zagadnień:

1. Rewolucja Francuska – geneza, przebieg, konsekwencje.

2. Imperium Napoleona – państwo, społeczeństwo, kultura.

3. Wiosna Ludów, ruchy narodowe i sprawa polska.

4. Imperium rosyjskie – między absolutyzmem a modernizacją.

5. Bismarck i Rzesza Niemiecka.

6. Wielka Brytania i europejski kolonializm.

7. Pierwsza wojna światowa – przyczyny i przebieg.

Literatura:

Oskar Halecki, Limits and Divisions of European History (1950),

‘Eastern Europe,’ In European Regions and Boundaries. A Conceptual History, ed. by Diana Mishkova and

Balazs Trencsényi, New York (berghahn) 2017, 188-209.

John Connelly, Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice, Central European History, 32(1),

1-33

Alexander Etkind, Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience (2013)

Friedrich Nauman, Mitteleuropa (1915), Chapter 1

Maria Todorova, ‘The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the Study of Eastern European

Nationalism,’ Slavic Review, 64, 1 (2005): 140-164.

Gregor Thum, Megalomania and Angst: The nineteenth century mythization of Germany’s Eastern

Borderlands (pp. 42-60), in: (ed. Omer Bartov, Eric D. Weitz) Shatterzone of Empires: Coexistence and

Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands (2013)

Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization in the Mind of Enlightenment (1994),

Larry Wolff, The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture (2012)

Khazzoom, Aziza. ‘The Great Chain of Orientalism: Jewish Identity, Stigma Management, and Ethnic

Exclusion in Israel,’ American Sociological Review 68, no. 4 (2003): 481-510.

Tomasz Zarycki, Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014), Chapter 5 Andrew

Zimmerman, ‘Decolonizing Weber,’ Postcolonial Studies, 9, 1 (2006).

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w Europie XIX wieku, analizuje materiał historyczny w kategoriach przyczynowo-skutkowych, stosuje metodę porównawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolona 1 nieobecność) i zdanie końcowego kolokwium (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)