Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foundations of Quantitative Political Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D2FOQP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Foundations of Quantitative Political Analysis
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims to develop students' understanding of quantitative methods in the social sciences, especially in political science. The course focuses primarily on developing students' skills in analyzing quantitative data; therefore, a significant part of the course is devoted to an introduction to statistics. The course is also complemented by a workshop devoted to basic applications of Python to statistical analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will become familiar with the quantitative conceptualizations of social and political life, with their advantages and limitations. They will learn why it is worthwhile to learn the basics of statistics - why statistics is indispensable for describing social and political processes. Students will learn the basics of descriptive statistics: univariate analysis (central tendency, dispersion, shape of distribution) and bivariate analysis (correlation). They will also become familiar with the most elementary forms of data visualization, including histograms, box plots, violin plots, and scatter charts. During the workshops, students will learn how to use Python for statistical analysis. They will work with IPython. They will learn how to install Python, work with ipython notebooks, install Python libraries, write and run code. Data analysis will be done using NumPy, pandas, and Seaborn.

Literatura: (tylko po angielsku)

Book on research method:

Pyrczak F. & Oh D. M. (2018). Making sense of statistics : a conceptual overview (Seventh). Routledge Taylor & Francis Group.

And selected chapters from:

Rich, R. C., Brians, C. L., Manheim, J. B., & Willnat, L. (2018). Empirical Political Analysis (9th ed.). London, England: Routledge.

Book on statistics:

Witte, R. S., & Witte, J. S. (20216). Statistics (11th ed.). Nashville, TN: John Wiley & Sons.

Book on statistical analysis in Python:

Navarro, D. and Weed, E. (2023). Learning Statistics with Python, https://ethanweed.github.io/pythonbook/landingpage.html

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completion, students will:

- Understand the specifics of using quantitative methods in political science (K_W01);

- independently find quantitative data on political processes (K_U05), present their own ideas on their analysis (K_U06), and present their own analysis of these data (K_U08);

- critically analyze media messages about political processes on the basis of quantitative data (K_U07);

- be able to use their skills in analyzing quantitative data for the purpose of actively participating in political life, following its processes, and properly exercising the profession of political scientist (K_K01, K_K02, K_K03).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

40% of the final grade will be based on student activities (small projects, homework) in a discussion section. 20% of final grade will come from activities in a coding workshop. 40% of the final grade will be based on the final test score. The test must be passed by a student.

Students will be allowed two absences from the discussion section and one absence from the workshop.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Pieliński
Prowadzący grup: Bartosz Pieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)