Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advances in Modern Astronomy (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5`AMA
Kod Erasmus / ISCED: 13.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advances in Modern Astronomy (B2+)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=16154
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

The aim of Advances in Modern Astronomy is;

i) to improve presentation/communication skills

ii) to improve scientific English

iii) to keep students up-to-date with current research in astrophysics

iv) to present the modern ways and useful skills in conducting astrophysics studies

v) to learn how to write observing proposals and how to apply for scientific grants

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

This class aims to improve on communication skills of attending students (in English) and to keep students up-to-date with current research in astrophysics. Students will also have a chance to learn about modern ways of conducting astrophysics studies and gain useful skills, including observing proposals writing and grant applications.

Pełny opis:

The main focus of the first part of the class is on student presentations. Each class will be opened with a short introduction/tutorial by instructor on the effective techniques of presenting scientific results. This will be followed by 2-3 students test presentations which are to be based on the current research in general field of astrophysics. Papers that will be presented by students are to be chosen from the most popular and largest astrophysics database: astro-ph. Students will be encouraged to follow daily listings of abstracts in the database and along the way to get acquainted with the current lines of research. They will be expected to choose interesting papers and after approval from instructor they will deliver oral presentations . The presentation will be critically evaluated by instructor and the entire group taking part in the class. This is to help a given presenting person to improve on her/his communication/presentation skills.

The second part of the seminar focuses on useful skills and modern ways of conducting astrophysics research. The students have an opportunity to learn about and try modern tools for literature browsing and citation statistics. We then discuss the observing tools available for Polish astronomers, including ESO, HST, Swift, OPTICON, and we practise preparing a real observing proposal. The next topic is the funding opportunities for astronomy, including Polish and European sources. We also practice an academic job interview.

As the last part of the seminar, students learn about and prepare presentations about their own research, which can then be used at their defence or at a scientific conference. Students present their talks to each other and receive feedback. Students also learn how to prepare a poster about their research.

Literatura:

astro-ph, recent papers on ADS

Efekty uczenia się:

i) good communication skills

ii) improved English skills

iii) contact with the most current research in the field of astrophysics

iv) practical knowledge about modern ways of conducting research

Metody i kryteria oceniania:

real time evaluation at the time of or shortly after the presentation.

the instructor will evaluate the effectiveness of getting the message to audience, of keeping audience alert and interested in the subject of presentation. after the first talk, each student will be given instructions how to improve her/his next presentation and the implementation of thereof will be evaluated by instructor as well.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not available

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska, Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Dorota Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska, Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Łukasz Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska, Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)