Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced General Relativity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5AGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced General Relativity
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów, którzy znają podstawy teorii Einsteina na poziomie wykładu Ogólna teoria względnosci I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to kontynuacja wykładu Ogólna teorii względności I. Omówione zostaną czarne dziury, globalna struktura czasoprzestrzeni, energia i pęd pola grawitacyjnego, promieniowanie grawitacyjne, więzy początkowe i formalizm hamiltonowski.

Pełny opis:

Energy of gravitational field:

- the covariant formulation of the symplectic structure of the phase space of Einstein's gravitational field, symmetry generators, Hamiltonians

- ADM mass

- Trautman-Bondi energy

- the positivity

Black hole spacetimes - exact solutions to Enistein's equations:

- Schwarzschild, Schwarzschild-dS, Schwarzschild-AdS, Reissner-Nordström

- Kerr, Kerr-dS, Kerr-AdS, Kerr-Newman

- Taub-NUT, Kerr-NUT, Kerr-NUT- dS, Kerr-NUT- AdS ,

Everything about Killing vector fields and horizons

- Killing horizons

- surface gravity

- rotation

- angular momentum

- the Komar formula

- the orbit space and its geometry

- topologically non-trivial orbit structures

- Penrose' s process

- Carter's time machine

- extremal horizons,

- the near horizon limit

- near horizon geometries

- the laws of black hole "termodynamics"

Literatura:

N. Straumann, General Relativity with Applications to Astrophysics

R.M.Wald, General Relativity

C.W. Misner, K.S. Thorne, J.A. Wheeeler, Gravitation

M. Demiański, Astrofizyka relatywistyczna

B.F. Schutz, Wstęp do ogólnej teorii względności

Jerry B. Griffiths and Jiˇr ́ı Podolsky ́. Exact Space-Times in Einstein’s General Relativity. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, 2009.

Piotr T. Chru ́sciel. Elements of General Relativity. Compact Textbooks in Mathematics. Birkh ̈auser Basel, 2019.

oraz literatura polecona w trakcie wykładu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

1. umie określić całkowitą energię pola grawitacyjnego i zna jej własności

2. opisuje promieniowanie grawitacyjne w podejściu Bondiego-Sachsa

3. poznaje sformułowanie hamiltonowskie teorii Einsteina niezależne of układu współrzędnych

4. opisuje energię obszaru otoczonego nie ekspandującym horyzontem

5. zna własności stacjonarnych rozwiązań czarno-dziurowych w zależności od: ruchu obrotowego, wartości i znaku stałej kosmologicznej, ładunku elektrycznego oraz topologii czasoprzestrzeni.

6. zna i potrafi zastosować opis geometrii i mechaniki czasoprzestrzeni z punktu widzenia rodziny stacjonarnych obserwatorów

7. zna elementy teorii czarnych dziur

Metody i kryteria oceniania:

Pasja do zgłębiania tajemnic i sekretów ogólnej teorii względności czyni ocenę wyników nauki jedynie formalnością.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)