Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topics in Modern Statistical Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-4`TMSP
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topics in Modern Statistical Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Statistical Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

This course provides an introduction to selected topics of statistical physics. The focus wil be on the theory of phase transitions in condensed matter systems, both quantum and classical. The students entering the course are expected to have completed an introductory lecture of statistical physics and thermodynamics as well as the standard undergraduate level courses (classical and quantum mechanics, electrodynamics). Some familiarity with the formalism of second quantization will be useful, but is not required.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course comprises two parts. The first part focuses on the theory of classical systems undergoing phase transitions. The second part is devoted to the equilibrium quantum many-body problem.

Pełny opis:

1) Basic notions: universality, scaling, critical indices, symmetry-breaking, classifications of phase transitions.

2) Classical model systems: the Ising, XY and Heisenberg models; van der Waals fluids.

3)Landau theory.

4) Widom scaling hypothesis.

5) Renormalization theory in real space.

6) Momentum-shell renormalization.

7) Path-integral formulation of the quantum many-body problem.

8) Perturbation theory in the quantum many-body problem

9) Broken symmetry and collective phenomena

- interacting electron gas,

- Bose-Einstein condensation and superfluidity,

- Superconductivity.

Literatura:

1. M. Kardar "Statistical Physics of Fields",

2. N. Goldenfeld "Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group",

3. J. Cardy, "Scaling and Renormalization in Statistical Physics",

4. J. W. Negele, H. Orland, "Quantum Many-Particle Systems",

5. A. Altland, B. Simons " Condensed Matter Field Theory",

6. D. Amit, "Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena".

Efekty uczenia się:

This course provides both the overview of selected problems of modern statistical physics (both quantum and classical) and a variety of methods to solve such problems.

Metody i kryteria oceniania:

Written and oral exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chankowski
Prowadzący grup: Piotr Chankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chankowski
Prowadzący grup: Jeffrey Everts
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)