Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ13
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://hep.fuw.edu.pl/doroba/SLFCE_index.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Celem Laboratorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy i zbierania danych stosowanych przez różne grupy badawcze Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych jak również ułatwienie studentom dokonania właściwego wyboru tematyki przyszłej pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest wykonanie pod kierownictwem członka wybranej grupy badawczej zadań ziązanych z aktualnie toczącą się analizą danych czy też budowaną/planowaną aparaturą

Pełny opis:

Grupy badawcze w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych zajmują się nastepującą tematyką badawczą:

- Oddziaływania neutrin; oscylacje (Nobel 2015), kąty mieszania, masy

- Oddziaływania pp w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC; bozon Higgsa (N0bel 2013), własności bozonu Higgsa, testy podstaw Chromodynamiki Kwantowej

- Oddzaiływania mionów z nukleonam; zagadka spinu protonu

- Oddziaływania e+e-; splątanie

- Poszukiwanie Wielkich Rozbłysków Gamma

- Rozpraszanie światła na jądrach atomowych

- Budowa aparatury i nowe metody detekcji cząstek elementarnych

Tematy ćwiczeń zmieniają się wraz z postępem prowadzonych badań Studenci ustalają z koordynatorem Laboratorium temat cwiczenia przed jego rozpoczęciem. Uaktualniana lista tematów znajduje się na stronie przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Student sporządza opis, który oceniany jest przez prowadzącego bezpośrednio dane ćwiczenie a następnie przekazuje oceniony opis koordynatorowi Laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)