Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FD12
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Optyka
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
ZFBM, II stopień; przedmioty do wyboru z fizyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów kierunku Fizyka - zaliczenie I roku studiów II stopnia, ścieżka doświadczalna. Wymagana wiedza ze studiów I stopnia kierunku Fizyka z mechaniki kwantowej, optyki i ciała stałego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące współczesnych badań w dziedzinie materii skondensowanej i optyki: opis materii skondensowanej, metody badawcze, źródła i detektory światła

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z badaniami współczesnej fizyki materii skondensowanej i optyki, ze szczególnym omówieniem stosowanych metod eksperymentalnych oraz urządzeń badawczych. Szczególny nacisk jest położony na metody badawcze stosowane w pracach naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej.

Plan:

1) Struktura materii skondensowanej

2) Elementy krystalografii

3) Źródła promieni X; metody dyfrakcyjne i spektroskopowe z wykorzystaniem promieni X;

4) Źródła neutronów; metody dyfrakcyjne i spektroskopowe z wykorzystaniem neutronów:

5) Badania strukturalne materii, Mikroskopia

6) Źródła światła, lasery

7) Elementy optyczne. Soczewki, modulatory, polaryzatory

8) Detektory promieniowania elektromagnetycznego

9) Stany elektronowe w ciele stałym; struktura pasmowa

10) Metody optyczne badania materii skondensowanej

11) Zjawisko nadprzewodnictwa i nadciekłości

12) Silne pola magnetyczne

13) Badania transportu elektronowego; kwantowy efekt Halla

15) Elektronowy Rezonans Magnetyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Stępniewski
Prowadzący grup: Maciej Molas, Roman Stępniewski, Mateusz Tokarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Stępniewski
Prowadzący grup: Maciej Molas, Mateusz Tokarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)