Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia transportu elektronowego (TR-EL)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WZTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia transportu elektronowego (TR-EL)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów ze zjawiskami transportu

elektronowego w strukturach metalicznych i półprzewodnikowych, z uzględnieniem spinu i

fazy nośników, zarówno w układach z porządkiem dalekiego zasięgu, jak i materiałach z

nieporządkiem.

Pełny opis:

1. Klasyczny transport dyfuzyjny. Model Drudego i efekt Halla dla małego Kazia.

2. Równanie Boltzmana. Magnetoopór. Efekt Halla raz jeszcze. Oscylacje Shubnikova

de Haasa (lub de Haasa van Alphena), badanie powierzchni Fermiego.

3. Zjawiska termoelektryczne.

4. Zjawiska interferencyjne w transporcie elektronowym (oscylacje Aharonova-Bohma,

Althulera-Aronova-Spivaka, dekoherencja, uniwersalne fluktuacje przewodnictwa,

słaba (anty/)lokalizacja)).

5. Zjawiska spinowe w transporcie elektronowym. Wpływ oddziaływania spin-orbita na

własnosci transportowe.

6. Tunelowanie, transport balistyczny: pomiary lokalne i nielokalne

7. Przewodnictwo pasmowe, lokalizacja, przewodnictwo hoppingowe

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN 1999

2. J. Signleton, “Band Theory and Electronic Properties of Solids”, Oxford University

Press 2009

3. P.Y. Yu, M. Cardona, „Fundamentals of Semiconductors”, 3rd edition, Springer 2001

4. Thomas Ihn, “Semiconductor Nanostructures”, Oxford Universiy Press 2012

5. H. Ibach, H. Lüth, „Solid state physics”, 4th edition, Springer 2009

6. R.S. Popovic, “Hall Effect Devices”, Institute of Physics Publishing 2004

7. V. F. Gantmakher, “Electrons and Disorder in Solids”, Clarendon Press, Oxford, 2005

8. B. M. Askerov, “Electron Transport Phenomena in Semicondcutors”, World Scientific

1994

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć student powinien poznać różne mechanizmy transportu elektronowego,

począwszy od klasycznego transportu dyfuzyjnego przez transport kwantowy,

tunelowanie i hopping.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności; zaliczenie ćwiczeń: nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

Na egzaminie jest test z wiedzy oraz 3 zadania.

Uzyskanie 50% punktów z testu i egzaminu gwarantuje zaliczenie przedmiotu. Zadania domowe są nieobowiązkowe. Warunkiem uzyskania oceny bardzo dobrej jest ezgamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Borysiewicz
Prowadzący grup: Marta Borysiewicz, Nevill Gonzalez Szwacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)