Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka w doświadczeniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-FWD-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka w doświadczeniach
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Fizyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia, zainteresowanie wiedzą przyrodniczą.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład z podstaw fizyki oparty na doświadczeniach przeprowadzanych na sali w trakcie wykładu i ich teoretycznym wyjaśnieniu w trakcie wykładu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi. Znaczna część doświadczeń ilustrujących wykład nadaje się do wykonania w warunkach. Wzory i rachunki będą zredukowane do niezbędnego minimum. Doświadczenie nasze z konieczności będą limitowane wielkością stołu laboratoryjnego. Omówione zostaną jednak również zjawiska fizyczne występujące w znacznie większych skalach - mierzonych w latach świetlnych. Przedstawione też będą zjawiska, których naturalną skalą są nanometry.

Strona wykładu:

http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html

Program:

1. Siła i ruch

1.1. Podstawowe pojęcia mechaniki

1.2. Opis i przewidywanie ruchu

1.3. Materia i zasady zachowania

2. Ciepło i cząsteczki

2.1. Temperatura i cząsteczki

2.2. Silniki cieplne

2.3. Organizacja materii.

3. Pola i prądy

3.1. Elektryczność

3.2. Magnetyzm

3.3. Elektrony wewnątrz materii

4. Drgania i fale

4.1. Ruch okresowy.

4.2. Rezonatory i fale.

4.3. Tajemnice fal.

5. Światło widzialne i niewidzialne

5.1. Właściwości światła.

5.2. Emisja i widzenie światła.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 45 h

Przygotowanie do zajęć i zadania domowe: 20 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 25 h

Opis sporządził Krzysztof Korona, luty 2022.

Literatura:

1. Prezentacje na stronie: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html

2. Podręczniki do fizyki z zakresu liceum

3. P. G. Hewitt, ‘Fizyka wokół nas’, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

4. Joanne Baker, '50 teorii fizyki które powinieneś znać'

5. Wiedza i Życie, dział "Laboratorium"

6. J. Domański, ‘Domowe zadania doświadczalne z fizyki’, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia się będzie podstawowa wiedza z fizyki nabyta przez studenta, wiedza w zakresie przeprowadzania doświadczeń oraz poszerzenie zainteresowań studenta w kierunku nauk ścisłych.

Po ukończeniu wykładu student:

- Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata.

- Zna podstawowe techniki pomiarowe.

- Zna najważniejsze zagadnienia z fizyki ogólnej.

- Zna niektóre problemy fizyki współczesnej.

- Czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe z dziedziny fizyki.

- Rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia fizycznego.

- Przeprowadza i analizuje proste doświadczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności i/lub egzamin pisemny. Egzamin ma postać testu złożonego z prostych pytań dotyczących wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń pokazywanych na wykładzie.

Zaliczyć bez egzaminu mogą studenci mający co najmniej 12 obecności.

Egzamin poprawkowy: test.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korona
Prowadzący grup: Krzysztof Korona, Wojciech Mech, Jakub Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)