Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interna dla optometrystów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4OP21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interna dla optometrystów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów kierunku studiów II stopnia "Optometria".

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

.

Pełny opis:

Bloki tematyczne, każdy blok na jedno spotkanie (3 lub 4 godz. Po 45 min):

1. Choroby układu krążenia (w tym: czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, dyslipidemie, nadciśnienie tętnicze, Choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, arytmie, migotanie przedsionków/leczenie, infekcyjne zapalenie wsierdzia) 4 godz.

2. Choroby układu krążenia (w tym: zatorowość płucna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, przewlekła niewydolność żylna, niedokrwienie kończyn dolnych, miażdżyca tt szyjnych i kręgowych, tętniaki aorty) 4 godz.

3. Choroby układu oddechowego (w tym: zapalenia płuc, nowotwory, astma oskrzelowa, przewlekłą obturacyjna choroba płuc) 4 godz.

4. Choroby przewodu pokarmowego 3 godz.

5. Choroby układu endokrynnego ( w tym: choroby podwzgórza i przysadki, choroby tarczycy, choroby kory i rdzenia nadnerczy) 4 godz.

6. Cukrzyca (czynniki ryzyka, typy, powikłania narządowe, leczenie) 4 godz.

7. Nefrologia (w tym: przewlekła choroba nerek, ostre uszkodzenie nerek, glomerulopatie, zakażenia układu moczowego) 4 godz.

8. Hematologia (w tym: zaburzenia krzepnięcia krwi) 3 godz.

9. Reumatologia (w tym: - układowe zapalenia naczyń, zapalenia błony naczyniowej towarzyszące chorobom zapalnym, zesp.Sjogrena ) 4 godz.

10. Choroby alergiczne 3 godz.

11. Choroby infekcyjne (w tym COVID) 4godz.

12. Powikłania polekowe dotyczące narządu wzroku, zaliczenie 4 godz.

Literatura:

.1. Interna Szczeklika 2021 lub 2022, red. P. Gajewski, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2021 lub 2022.

2. Choroby wewnętrzne, red. S. H. Ralston, M. W. J. Strachan,

I. D. Penman, R. P. Hobson, Wrocław, Edra Urban & Partner, 2020, t. 1-3

3. Interna Szczeklika Mały podręcznik 2022/2023, Medycyna Praktyczna

4. Objawy chorób wewnętrznych Podręcznik dla studentów, Anna Doboszyńska, Warszawa, 2022, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Efekty uczenia się:

.

Metody i kryteria oceniania:

Testowy egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Magdalena Mosakowska, Katarzyna Romejko, Aleksandra Rymarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)