Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna teoria względności I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3In`OTW1
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ogólna teoria względności I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów, którzy znają analizę matematyczną (Analiza I, II i III) i algebrę (Algebra z geometrią I i II)

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są podstawy geometrii różniczkowej i ogólnej teorii względności (OTW) oraz jej główne zastosowania: fale grawitacyjne, ruch w statycznym polu grawitacyjnym o sferycznej symetrii i modele kosmologiczne.

Pełny opis:

Program wykładu obejmuje nastepujące zagadnienia:

1. Podstawy geometrii różniczkowej (rozmaitości, pola tensorowe, pochodna Liego, pochodna kowariantna, przeniesienie równoległe, krzywizna, tensor metryczny, pola Killinga)

2. Postulaty OTW

3. Równania Einsteina dla słabych pól

4. Granica newtonowska OTW

5. Fale grawitacyjne w przybliżeniu liniowym

6. Rozwiązanie Schwarzchilda

7. Eksperymentalne testy OTW

8. Modele kosmologiczne

Literatura:

N. Straumann, General Relativity with Applications to Astrophysics

R.M.Wald, General Relativity

C.W. Misner, K.S. Thorne, J.A. Wheeeler, Gravitation

B.F. Schutz, Wstęp do ogólnej teorii względności

W. Kopczynski, A. Trautman., Czasoprzestrzeń i grawitacja

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu uprawnia uzyskanie co najmniej połowy z sumy punktów z 2 sprawdzianów (waga 30%), zadań domowych (20%) i egzaminu pisemnego (50%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Lewandowski
Prowadzący grup: Adam Szereszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)