Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3006
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na III roku
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=5864
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

Ukończony podstawowy kurs fizyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

A subjective choice of topics in astrophysics

Pełny opis:

Wykład prezentuje wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki. W zasadzie odwołuje się jedynie do podstawowej wiedzy z dziedziny fizyki.

Program:

1.Przedmiot astrofizyki, źródła danych astronomicznych, podstawowe zjawiska astronomiczne

2.Układ Słoneczny, pozasłoneczne układy planetarne

3.Gwiazdy: budowa

4.Gwiazdy: ewolucja

5.Układy gwiazd

6.Obiekty zwarte i procesy astrofizyczne w ich otoczeniu

7.Gwiazdy zmienne i obiekty tymczasowe

8.Galaktyka, budowa, materia międzygwiazdowa

9.Galaktyki, ich układy i ciemna materia

10.Soczewkowanie grawitacyjne

11.Mikrosoczewkowanie grawitacyjne

12.Czarne dziury

13.Supernowe i inne zjawiska tymczasowe

14.Nowoczesne przeglądy nieba

15.Uczenie maszynowe w astronomii

Opis sporządził Łukasz Wyrzykowski, luty 2016

Literatura:

1. F. Shu, Galaktyki, gwiazdy, życie, Wyd. Prószyński i Ska, 2003.

2. P. Artymowicz Astrofizyka układów planetarnych, PWN, Warszawa 1995

3. M. Kubiak Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, PWN, Warszawa 1994

4. M. Jaroszyński Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia będzie podstawowa wiedza dotycząca obiektów astronomicznych i procesów astrofizycznych z nimi związanych oraz poszerzenie zainteresowań studenta w kierunku astronomii i astrofizyki. Po ukończeniu wykładu student prawidłowo kojarzy właściwości podstawowych typół obiektów astronomicznych oraz podstawowe zjawiska astronomiczne z tłumaczącymi je prawami fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kozłowski, Dorota Rosińska, Igor Soszyński
Prowadzący grup: Szymon Kozłowski, Dorota Rosińska, Igor Soszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)