Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia elektroniczna R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia elektroniczna R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14722
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci przystępujący do zajęć muszą mieć zaliczoną Pracownię I R (1100-1Ind23). Ponadto zakładana jest znajomość podstaw fizyki, a w szczególności elektryczności i magnetyzmu, zjawisk związanych z przepływem prądu elektrycznego oraz podstawowej wiedzy o strukturze materii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia elektroniczna R to zajęcia o charakterze laboratoryjnym dotyczące podstaw elektroniki oraz elektronicznych technik pomiarowych. Częścią zajęć jest wykład wprowadzający do ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia dla danej grupy odbywają się raz w tygodniu.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i obejmują naprzemiennie wykłady wprowadzające w tematykę ćwiczeń i ćwiczenia laboratoryjne.

Program zajęć z elektroniki obejmuje 5 bloków tematycznych:

- bierne elementy elektroniczne,

- diody półprzewodnikowe,

- tranzystory i wzmacniacze tranzystorowe,

- układy logiczne (cyfrowe),

- scalone układy analogowe (w szczególności wzmacniacze operacyjne, komparatory, układy zasilające).

Czasy planowane na poszczególne tematy są rożne z uwagi na ich zakres (na każdy temat przypada od 1 do 3 zajęć laboratoryjnych i 1 lub 2 wykłady).

Literatura:

- P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki

- Piotr Górecki, Wyprawy w świat elektroniki (wszystkie części)

- Piotr Górecki, Wzmacniacze operacyjne

- Materiały na stronie elportal.pl, w szczególności kurs "Tranzystory dla początkujących"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wykorzystywać urządzenia diagnostyczne i pomiarowe takie jak miernik uniwersalny, oscyloskop, generator, zasilacz laboratoryjny,

- potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ elektroniczny oparty o bierne elementy elektroniczne,

- zna podstawy działania elementów półprzewodnikowych,

- rozumie działanie wzmacniacza tranzystorowego,

- rozumie zasadę budowy i działania układów logicznych,

- potrafi zbudować prosty układ cyfrowy,

- potrafi wykorzystać układ wzmacniacza operacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przystąpienie do każdego ćwiczenia jest możliwe po pozytywnej weryfikacji przygotowania przez prowadzącego zajęcia. Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić raport. Ocena końcowa z Pracowni elektronicznej R jest wystawiana na podstawie ocen z testów dotyczących materiału z wykładów i raportów z ćwiczeń (konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fita
Prowadzący grup: Wojciech Dominik, Piotr Fita, Mariusz Semczuk, Przemysław Słota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fita
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)